Vad får vi för forskningspengarna?

Drygt 40 miljarder kronor av våra skattepengar går till svensk forskning varje år. Men vad blir samhällsnyttan av forskningen? Välkommen till ett seminarium om forsknignspengar.

Hur mäts forskningen? Vad finns det för incitament för forskare att nyttiggöra forskningen? Går det att kombinera grundforskning med nytta? Borde staten satsa mer på nyttiggörande?

Universitets och högskolors attityd till nyttiggörande

Under ett fullspäckat seminarium sätter vi strålkastarljuset på universitets och högskolors attityd till nyttiggörande. Stiftelsen för strategisk forskning och Patent- och registreringsverket (PRV) välkomnar dig som vill veta hur man kan omsätta forskning till innovationer och hur forskningen kan bidra till samhällsnyttan. Vi visar att det visst går att kombinera forskning och nyttiggörande, samtidigt som vi belyser vikten av mätbarhet. Vi avslutar med ett medskick till politikerna om hur man kan öka nyttan!

Medverkande

Agenta Richter Dahlfors, professor, Karolinska Institutet
Danielle Lewensohn, forskare
Donnie Lygonis, affärsutvecklingscoach, Kungliga Tekniska Högskolan
Lars Hultman, vd, Stiftelsen för Strategisk Forskning
Peter Strömbäck, gd, Patent och registreringsverket
Fredrik Hörstedt, vice rektor, Chalmers
Betty Malmberg, riksdagsledamot (m), ordf Sällskapet riksdagsledamöter och forskare
Patrik Hadenius, moderator

 

Kontaktpersoner

Sofie Pehrsson, kommunikationsstrateg/vetenskapsredaktör, SSF
E-post till Sofie Pehrsson

Oscar Dieden, kommunikatör, PRV
E-post till Oscar Dieden