Gå till innehållet

Immateriella tillgångar, innovationskraft och tillväxt – hur hänger det ihop?

Onsdagen den 1 februari bjöd Vinnova och PRV tillsammans in till ett fullsatt frukostseminarium om pågående forskning kring sambandet mellan immateriella tillgångar, innovationskraft och tillväxt.

Under seminariet presenterades bland annat de forskningsprojekt som får finansiering genom Vinnovas utlysning ”Sambandet mellan immateriella tillgångar och konkurrenskraft – företagsstrategier i digitaliseringens tidevarv” och forskarna fick tillfälle att gå in på sina specifika frågeställningar.

Forskningsprojekten tar bland annat upp frågor kring företagens hantering av immaterialrättsfrågor i företagsstrategin, om digitaliseringens roll för hanteringen av immateriella tillgångar samt approprieringsstrategier i dataspelsbranschen.

Efter presentationerna fick åhörarna tillfälle att ställa frågor och framföra funderingar kring forskningsprojekten.

Projekten kommer att pågå i cirka 2 år och följas upp kontinuerligt av Vinnova.

Här kan du ta del av presentationerna:

Mer information om projekten och uppgifter om kontaktpersoner finns på Vinnovas webbplats