Uppfinnaren Håkan Lans och en bild på en av hans uppfinningar som ser ut som en låda
Håkan Lans positionssystem STDMA (Self organising Time Division Multiple Access) finns i alla fartyg och har gjort transporter säkrare.

”Uppfinningar bygger vårt välstånd”

Håkan Lans, en av Sveriges mest framstående uppfinnare under 1900-talet, tror på patentsystemet men ser också hur värdet skulle kunna höjas på det. I november 2022 fyller han 75 år och ser tillbaka på både glädjeämnen och motgångar i sin karriär.

För att vara en framgångsrik uppfinnare krävs två saker. Du behöver både kunna komma på bra idéer och samtidigt ha drivet att förverkliga dem. Sällan har en person bättre förkroppsligat de två egenskaperna än Håkan Lans.

– En god idé som förblir en idé, är inte så särskilt god. Det gäller att förverkliga den. Det är meningen med livet, tror jag.

Till det krävs uthållighet. Flera av hans idéer har tagit årtionden att förverkliga. Men så har det också givit resultat. Mest stolt är han kanske över att ha lyckats skapa två världsstandarder för flyget och sjöfarten. Den senare är bindande, vilket betyder att inget fartyg får lämna hamn utan den svenska innovationen STDMA installerad. (Mer info kring Håkan Lans uppfinningar finns här.)

Uppfinningar bygger välstånd

Under åren har Håkan blivit uppsökt av många som bett om hans råd. Oftast har han kunnat stötta med goda råd eller kontakter, i enstaka fall även ekonomiskt.

– Det finns så många fantastiska idéer därute. Du skulle inte tro mig. Men det handlar om att orka genomföra dem och de ska ligga rätt i tiden. Jag stöttar folk av rent själviska skäl. Det är för att jag tycker det är så himla roligt att träffa de här begåvande människorna!

Innovation har aldrig varit viktigare än nu, anser han och drar paralleller till Sveriges resa från ett fattigt land man utvandrade från i mitten av 1800-talet, till att rankas som världens tredje rikaste land av OECD 1972. En otrolig utveckling som gjordes möjlig till stor del på grund av svenska innovationer.

– Det finns inget annat sätt att bygga välstånd i ett land. Vi måste vara lite bättre än alla andra. Det är då man kan skapa och exportera arbetstillfällen. Därför måste vi värna om våra idéer.

Pojke i lådbil
När Håkan Lans var 12 år konstruerade han en motordriven lådbil som han körde till skolan.

Patentsystemet är värdefullt

Håkan Lans har under merparten av sitt liv legat i långdragna patenttvister där företag tagit hans patent utan att vilja betala licens, eller hävdat att de själva kommit på liknande idéer. Men han är långt ifrån bitter och tror fortfarande på patentsystemet.

– Jag tycker patentsystemet är enorm viktigt och något som vi borde värna. De allra flesta får aldrig problem. Men mitt råd är att om du har en idé som kan bli något riktigt stort, se då till att du har finansiering att kunna försvara den om någon gör intrång.

Han tycker att patent kan placeras längs en normalfördelningskurva efter hur värdefulla de är.

– Till vänster finns de patent som aldrig kommer att bli något. Sedan finns en stor mängd halvbra patent i mitten där ägaren i bästa fall får tillbaka sina pengar och lite till. Till höger finns sedan de riktigt stora idéerna, guldkornen, de som har allmänintresse. Det vi skulle behöva göra i Sverige är att förskjuta kurvan så att fler av de riktigt stora idéerna stannar i Sverige och kommer skattebetalarna till godo. Det handlar om att börja tillämpa befintlig lagstiftning.

En gul miniubåt
Som 18-åring tillverkade han en miniubåt som kunde gå till 90 meters djup. Försvarets Forskningsanstalt (FOA) rekryterade honom och där utvecklade han embryot till färggrafik för datorer.

Nya sanktionsverktyg

Straffet för grovt patentintrång höjdes 2021 från 2 till 6 år, vilket låser upp en rad nya sanktionsverktyg för Kronofogden. Lans tycker att värdet på patentsystemet skulle kunna höjas genom att Åklagarmyndigheten omvärderar vad som anses ha ”allmänt intresse”.

– Alla verktyg finns. I patentlagen står det att åtal för patentintrång kan väckas från myndighetens sida om ett patentintrång anses ha ’allmänt intresse’. Vår talman Andreas Norlén är juris doktor i affärsrätt och skrev 2015 en motion som ringar in problemet.

Hösten 2022 har EU-kommissionen inlett ett arbete för att se hur man kan ge extra skydd åt viktiga patent som ingår i en standard, så kallade standardessentiella patent. Liknande det som Håkan Lans skapade med sitt navigationssystem.

Antikollisionssystem blev världsstandard

Håkan Lans och hans team arbetade i tio år i hemlighet med att ta fram det antikollisionssystem som senare skulle bli en världsstandard. De hade inget patent eftersom han fått rådet att inte söka för tidigt: då skulle det inte hinna generera pengar innan det gick ut.

I flera år reste han runt och försökte övertyga folk att han skulle ha en lösning på problemet.

– Man skrattade åt mig och sa att det var teoretiskt omöjligt. På en luftnavigeringskonferens i Montréal 1993 var det äntligen dags. Då hade vi lämnat in patentansökan hos PRV på Valhallavägen tre veckor tidigare. Jag höll min presentation och på kafferasten efteråt kom en professor fram som tidigare varit en av mina kritiker och sa: ’jag gratulerar dig. På tio minuter förstod jag exakt hur ni gjort.’ Det är den lyckligaste dagen i mitt liv.