En silverfärgad apparat med en massa knappar och lampor
BIld: Håkan Lans navigeringssytem, GP&C Sweden

Håkan Lans – färggrafik och navigeringssystem

En av 1900-talets största svenska uppfinnare vars mest kända uppfinningar är färggrafik för datorer och ett positioneringssystem för flyg och sjöfart som idag är internationell standard.

Håkan Lans föddes 1947 i Enskede församling och växte upp i Gamla stan i Stockholm. Hans far hade en pantbank och kom över ett stort parti av leksaksbyggsatsen Mekano, vilket sonen omvandlade till större och större lyftkranskonstruktioner i hemmet. Vid tolv års ålder konstruerade han en motordriven lådbil. Vid arton en miniubåt som kunde gå till 90 meters djup.

Efter examen i elektronik och mekanik vid Uppsala universitet fick han göra värnplikt som forskningsassistent på Försvarets Forskningsanstalt (FOA). Där utvecklade han under två år en färggenerator som han senare förstod kunde användas till att skapa färggrafik på datorer. Det blev ett patent 1979.

På FOA konstruerade han också en föregångare till datormusen.

1992 fick Håkan Lans patent på ett navigeringssystem som utnyttjar satellitnavigering (GPS) och radiokommunikation för att öka säkerheten så att farkoster inte kolliderar. Systemet heter STDMA, vilket står för ”self-organizing time division multiple access”. 2004 antogs det som världsstandard inom flyget. Då hade det redan varit standard inom sjöfarten under många år.

Håkan Lans har under sin karriär varit inblandad i ett flertal långdragna rättsliga tvister då företag utnyttjat hans patent utan att betala licens, bland annat på grund av intrång i hans amerikanska patent på grafikkort. Tvisterna tog tid och kraft från hans uppfinnande, vilket är det han egentligen vill göra.

För sin uppfinnargärning fick Håkan Lans Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens guldmedalj 1993. Tre år senare valdes han in som ledamot i akademien. Han har vunnit en rad andra utmärkelser inklusive Polhemspriset 1995, KTH:s stora pris 1996, 2001 utsågs han till teknologie hedersdoktor vid Uppsala universitet och mottog 2002 Hans Majestät Konungens Guldmedalj 8:e storleken i högblått band. Andrépriset delar PRV normalt sett endast ut till organisationer, men 2003 beslöt man att tilldela Håkan Lans priset för hans bidrag till svensk innovation.

Registrerade skydd

Patentnummer US4303986:

Patent för färggrafik på skärmar

Patentnummer EP0592560B1:

Positionssystem som använder GPS

Patentnummer SE 8404515:

Anordning för alstring av ett mönster på en ljuskänslig yta

Källa

Tekniska Museet, Wikipedia, P3 Dokumentär

Uppdaterad 2024-02-07