Upphovsrätt i skolan

Med upphovsrätt som nytt och utökat inslag i kursplanerna för ett par ämnen i grundskolan från hösten 2021 behöver kunskapen vara lätt att ta till sig. Det ska helt enkelt vara kul med upphovsrätt!

Hösten 2021 träder de nya kursplanerna för grundskolan i kraft. För dig som arbetar som bild-, musik- och svensklärare, eller utbildar dig till det är upphovsrätt särskilt viktigt. Du kommer då lära eleverna om vad upphovsrätt är, vad som kan få skydd, vem som har rätten och hur etik hänger ihop med foto och film. Genom webbinariet Upphovsrätt i skolan erbjuder PRV, Skolverket och Statens Medieråd kunskap om upphovsrätt för lärare.

Webbinar om upphovsrätt i skolan

PRV, Skolverket och Statens Medieråd vill ge dig tips, råd och verktyg till hur din undervisning kan läggas upp på bästa sätt, informera dig om hur kursplanerna ser ut och vilka kurskrav som kommer att gälla. Genom korta presentationer, samtal, intervjuer, inspirationsföreläsningar och en demo av plattformen Upphovsrättsskolan får du på ett lättsamt sätt kunskap om det du behöver veta. Webbinariet hölls den 28 oktober och finns att se nedan.

Plattformen Upphovsrättsskolan

För att underlätta att pedagogiskt kunna arbeta med upphovsrätt har PRV tagit fram Upphovsrättsskolan, en digital lärplattform med syfte att främja upphovsrätten.

Skolan innehåller en mängd spel och övningar om upphovsrätt. Upphovsrättsskolan lanseras i mars 2019 och riktar sig till elever och lärare i grundskolan, årskurserna 1-9 samt lärarstudenter. Välkommen till alltifrån lyckohjul och memoryspel till praktiska övningar och minneslistor. Det ska helt enkelt vara kul att lära sig upphovsrätt!

Till Upphovsrättsskolan (extern webbplats)

Ett uppdrag från regeringen till PRV

PRV har ett uppdrag från regeringen att höja kunskapen om upphovsrättens innebörd hos allmänheten. För att det ska få betydelse för upphovspersoner och bidra till att allmänheten, i ett alltmer digitalt medieutbud, väljer lagligt, vänder vi oss även till barn, unga och deras lärare.