Ta del av handlingar digitalt genom PRV:s nya e-tjänst för patent

Nu kan du anmäla dig som mottagare av elektronisk information när du ansöker om nationellt patent.

PRV:s e-tjänst för patent ger dig möjlighet att ta del av dina nationella förelägganden och tillhörande handlingar elektroniskt. Vid inlämningen av en ansökan kommer du som sökande eller ditt ombud kunna ange vem som ska få behörighet och få aviseringar om nya händelser i ärendet. I dagsläget kommer du fortsatt att få samtliga förelägganden på papper.

Anmälan till e-tjänsten görs när ansökan om nationellt patent skickas in till prv. Idag kan du tyvärr inte anmäla behörig användare efter din nyansökan.

Du kan nyansöka om nationella patent till prv på tre olika sätt:

Har du frågor kontakta Kundsupport

PRV:s e-tjänst patent