Skatteverket tar över hanteringen av personnamn från 1 juli 2017

Från och med den 1 juli 2017 hanteras alla namnansökningar av Skatteverket. Skatteverket blir ensam namnmyndighet och namnverksamheten på PRV upphör.

En namnansökan till Skatteverket kan göras först från 1 juli.

Var vänlig och observera att PRV inte kommer att hinna handlägga alla inkomna ansökningar angående byte av för- och/eller efternamn. Kvarvarande och ej beslutade ansökningar kommer att under veckorna 27 och 28 sändas till Skatteverket för vidare handläggning.

PRV kommer inte att bevilja några förturer.

I samband med införandet av den nya personnamnlagen blir det en hel del förändringar. Här är några av skillnaderna vad gäller avgifter:

  • En enkel stavningsändring av efternamn som inte förändrar namnets uttal blir avgiftsfri.
  • En förnamnsändring kostar 250 kr istället för 1000 kr.
  • Byte till -son och -dotternamn som efternamn blir avgiftsfritt om den ena föräldern bär namnet som förnamn.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Ny personnamnlag från 1 juli 2017

Vid frågor om den nya namnlagen, kontakta Skatteupplysningen: 0771-567 567.

Fördjupning - nya personnamnlagen

Lag (2016:2013) om personnamn

Förordning (2017:120) om personnamn

Frågor och svar om ny lag om personnamn på regeringens webbplats