Gå till innehållet

Skatteverket tar över hanteringen av personnamn från 1 juli 2017

Från och med den 1 juli 2017 hanteras alla namnansökningar av Skatteverket. Skatteverket blir ensam namnmyndighet och namnverksamheten på PRV upphör.

En namnansökan till Skatteverket kan göras först från 1 juli.

Var vänlig och observera att PRV inte kommer att hinna handlägga alla inkomna ansökningar angående byte av för- och/eller efternamn. Kvarvarande och ej beslutade ansökningar kommer att under veckorna 27 och 28 sändas till Skatteverket för vidare handläggning. Frågor om pågående namnärenden kan besvaras av Skatteverket från och med vecka 28.

( PRV kommer inte att bevilja några förturer.)

I samband med införandet av den nya personnamnlagen blir det en hel del förändringar. Här är några av skillnaderna vad gäller avgifter:

  • En enkel stavningsändring av efternamn som inte förändrar namnets uttal blir avgiftsfri.
  • En förnamnsändring kostar 250 kr istället för 1000 kr.
  • Byte till -son och -dotternamn som efternamn blir avgiftsfritt om den ena föräldern bär namnet som förnamn.

Läs mer på Skatteverkets webbplats

Skatteverket - om namn

Vid frågor om den nya personnamnlagen, kontakta Skatteupplysningen: 0771-567 567.

Fördjupning - nya personnamnlagen

Lag (2016:2013) om personnamn

Förordning (2017:120) om