Idag öppnar EUIPO:s SMF-fond sitt bidragssystem för företagare

SMF-fonden är ett bidragssystem utformat för att hjälpa EU:s små och medelstora företag (SMF) med deras immateriella rättigheter. Ansök om rabatt via EUIPO:s SMF-fond när du registrerar varumärke, design och patent.

Nu erbjuds du som företagare nya möjligheter att ansöka om ersättning och få rabatt från EUIPOs SMF-fond. Erbjudandet består av tre delar. Du kan få rabatt på en IP-scanning, rabatt på registreringsavgiften för varumärke och design  eller rabatt på registreringsavgiften på din patentansökan.

En IP -scanning innebär att en rådgivare tittar på din affärsmodell, dina produkter eller tjänster och tillväxtplaner och hjälper dig att identifiera de viktigaste immateriella tillgångarna ur ett affärsperspektiv. Tjänsten kan hjälpa dig att bestämma vilka immateriella rättigheter du ska ansöka om och hur du ska utforma din strategi för immateriella tillgångar i framtiden.

Har du redan registrerat immateriella rättigheter får du råd i hur du kan utveckla din immaterialrättsportfölj. Se vår film där Markus Dahlberg på PRV går igenom alla de olika erbjudandena, vilka fördelar de har och hur du gör för att utnyttja dem.

Mer information hittar du här