SMF-fonden stänger kupong 1 och 2

Den 12 juli stängs möjligheten att ansöka om kupong 1 och 2 i SMF-fonden 2024.

Om det skulle ske en plötslig ökning i antal utöver prognoserna och på grund av en eventuell spridning av information om stängningen, kan SMF-fonden behöva stänga tidigare.

Totalt 329 svenska företag utnyttjade möjligheten för bidrag till IP-scanning, och avgifter för ansökningar om varumärke, designskydd och patent. Under 2023 var siffran 179, så det är en markant ökning.

Medlen kopplade till kupong 3 som ersatte sökande för avgifter kopplade till patentansökningar och juridisk hjälp i samband med det var extremt populär och tog snabbt slut.

EUIPO som står bakom fonden meddelar att kupong 1 och 2 samt kupong 3 med sannolikhet kommer att öppna en kortare period igen i höst, i början på september.