Ny namnlag. Skatteverket tar över hanteringen av personnamn från 1 juli 2017. Läs mer

Avgiften betalar du oavsett om ansökan blir godkänd eller inte, eftersom avgiften avser handläggningen av ansökan.

Ansökningsärenden

Avgifter för myndighetsutövning som till exempel ansöknings- och registreringsärenden samt kopior och utskrifter av allmänna handlingar, är inte momspliktiga.

Avgifter enligt namnförordningenAvgift SEK
Efternamnsärende för ensam sökande eller en familj* med barn under 18 år. 1 800
När flera släktingar eller familjer i släkten gör en gemensam ansökan är avgiften.
3 600
Förnamnsärende.
1 000

* Med familj avser PRV makar eller registrerade partner.

Produkter och tjänster

Avgifterna är angivna exklusive moms. Avgifter för kopior av allmänna handlingar är inte momspliktiga.

PublikationerAvgift SEK
Kopior av annat än allmän handling om beställningen omfattar 10 sidor eller fler. Per sida.

3

Försändelsekostnad depositionskonto. 20
Försändelsekostnad faktura. 30
ÖvrigtAvgift SEK
Kopior och utskrifter av allmän handling ej momspliktiga:
upp till 9 sidor.
10 sidor,
för varje sida därutöver.

Utan avgift
50
2
Försändelsekostnad depositionskonto. 20
Försändelsekostnad faktura. 30

PRV:s samlade avgifter

Samtliga avgifter