Ny namnlag. Skatteverket tar över hanteringen av personnamn från 1 juli 2017. Läs mer

Namnlagen ställer ett antal krav och det finns vissa regler för hur efternamn får användas och vilka namn som kan godkännas.

Namn du inte kan byta till

Du kan inte byta till ett efternamn som någon annan redan bär i Sverige. Du kan heller inte ta ett förnamn som efternamn. Det är inte möjligt att ta ett dubbelnamn som efternamn och inte heller namn som inleds med af, de, von eller liknande.

PRV har tillgång till ett register över de efternamn som redan finns, det så kallade folkbokföringsregistret. Alla efternamnsförslag som kommer in granskas mot detta.

Namn får inte gå att förväxla

Vi godkänner inte efternamn som lätt kan förväxlas med:

  • ett efternamn som någon annan redan bär i Sverige.
  • ett allmänt känt efternamn som har burits av en utdöd släkt.
  • ett allmänt känt utländskt efternamn.
  • någon annans artist- eller konstnärsnamn som är allmänt känt.
  • en beteckning för en stiftelse, en ideell förening eller någon liknande sammanslutning.
  • någon annans i Sverige skyddade firma eller varumärke.
  • en titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk.

Exempel på nybildade efternamn som fått avslag

Anncoccozz

12 § 1 p. namnlagen (1982:670) namn som till bildning, uttal eller stavning har en sådan språklig form att det inte är lämpligt som efternamn här i landet.

Crakel, Krakel

13 § 7 p. namnlagen (1982:670) en titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, om titeln är egenartad, eller ett särskilt skapat namn som förekommer i ett sådant verk och vars utnyttjande skulle innebära en kränkning av någon annans upphovsrätt till verket.

Asterix

13 § 7 p. namnlagen (1982:670) en titel på någon annans skyddade litterära eller konstnärliga verk, om titeln är egenartad, eller ett särskilt skapat namn som förekommer i ett sådant verk och vars utnyttjande skulle innebära en kränkning av någon annans upphovsrätt till verket.

Lovejoy

13 § 6 p. namnlagen (1982:670) någon annans här i riket skyddade firma eller varumärke eller ett annat kännetecken som har inarbetats för någon annan i en näringsverksamhet här i riket.

Donadoni

12 § 3 p. namnlagen (1982:670) ett allmänt känt utländskt efternamn.

Kundsupport

Vår kundsupport kan vägleda dig i dina funderingar kring personnamn och namnbyte.
Kontakta oss