Immateriella tillgångar – 80% av värdet!

Den 23 mars lanserade regeringen tillsammans med PRV satsningen på immaterialrätt som stöd för innovation och tillväxt. Vi webbsänder dagen här. Se programmet för eftermiddagen nedan.

Visste du att omkring 80 procent av en verksamhets värde ligger i immateriella tillgångar? Regeringens satsning syftar till att lyfta kunskapen om områdets betydelse för innovation och tillväxt.

För att markera startskottet bjöd Näringsdepartementet och PRV in till en eftermiddag full med värdefulla insikter och exempel från spännande företag, angelägen forskning och skärningspunkten däremellan.

Eftermiddagens program webbsändes och finns tillgängligt här på vår webbplats. På Twitter samlades vi kring hashtagen #prvsverige.

 

Dagens program

12.00 Lunch
13.00

Regeringens satsning på immateriella tillgångar
Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
Susanne Ås Sivborg, generaldirektör PRV
Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova

13.20

Innovatörerna tycker till konkreta inspel till närings- och innovationsministern.

Mehrdad Mahdjoubi, VD Orbital Systems
Susanna Winzenburg,
programchef Bioinnovation
Maria Strömme
, professor i nanoteknik Uppsala universitet

13.50

Värdeskapande för Sveriges konkurrenskraft. Hur är satsningen viktig på övergripande strategisk nivå?

Mikael Damberg, närings- och innovationsminister
Elisabeth Thand Ringqvist, styrelseordförande Svenska Riskkapitalföreningen
Fredrik Hörstedt, vicerektor Chalmers
Johan Eklund, VD Entreprenörskapsforum

14.00

Sverige fångar värdet – eller? Vi tar tempen på hur bra vi är på att dra nytta av immateriella tillgångar.   

Hur ser kunskapsläget ut i Sverige? Margareta Ternell, marknadschef PRV
Importance of Intangible Assets for Innovation and Growth. 
Alistair Nolan, Senior Policy Analyst, OECD
Så fångar Ericsson värdet.
Sara Mazur, forskningschef Ericsson

14.50 Kaffe
15.20

Smart hantering av immateriella tillgångar. Företagare ger konkreta exempel på hur de framgångsrikt förbättrat affären.

Elephant in the Room. Petra Lindh, vice VD Icehotel
Immateriella tillgångar som främsta värde är ingen paradox. Fredrik Wester, VD Paradox Interactive och Per Strömbäck, talesperson Dataspelsbranschen
Platt fall utan immateriella tillgångar. Ola Wassvik, CTO och medgrundare Flatfrog

15.50

Vad behöver du? Med fyra exempel som bas diskuterar vi hur satsningen kan stärka olika aktörer – från akademi till näringsliv via det offentliga innovationssystemet.

Cecilia Hyrén, innovationsledare
Nhils Forslund, affärsrådgivare Uppsala universitet Innovation
Tobias Krantz, chef för utbildning, forskning och innovation Svenskt Näringsliv
Mårten Hellberg, VD Organoclick 

16.25

Kunskapsökning för stunden – eller i grunden?  Diskussion om hur PRV och Vinnova tar dagens samtal om satsningen vidare.

Susanne Ås Sivborg, generaldirektör PRV
Charlotte Brogren, generaldirektör Vinnova

16.30 Mingel med små immaterialrätter

 

Mikael Damberg
Närings- och innovationsminister
Susanne Ås Sivborg
Generaldirektör, PRV

Arrangör: Näringsdepartementet och PRV.
Datum: 23 mars 2016, kl 12-17
Kontakt: Cecilia Fröderberg, cecilia.froderberg@prv.se

Vi twittrar under #prvsverige