Företagare berättar

Här hittar du berättelser med framgångsrika företagare: inom skilda verksamhetsområden arbetar de alla strategiskt med immaterialrätt för att nå framgång.

Ta del av ett fyrtiotal intervjuer som vi har gjort med företagare där vi fokuserar på företagets immateriella tillgångar som varumärke, upphovsrätt, patent och designskydd. Vi tar även upp frågor om immaterialrättsstrategi, företagshemligheter och piratkopiering eftersom de är viktiga aspekter i företagets hantering av sina tillgångar.

Intervjuer med företagare om immaterialrätt, lista med företag i bokstavsordning