Information som kunskapskälla

Världen är full av smarta patenterade lösningar - likaså spännande varumärken och registrerad design. Du skapar värde för ditt företag om du drar nytta av det som redan har gjorts och som finns utförligt beskrivet i databaser med immaterialrättsinformation.

Här finns stöd för dig som söker information om patent, varumärke och design. Vi berättar om vilken nytta du har av informationen och hur du kan använda den på ett affärsstrategiskt sätt i ditt företag.

Patentinformation

Varumärkesinformation

Designinformation