Informationsmaterial

Här finner du vårt information i form av broschyrer och informationsblad.

Det smidigaste sättet att ta del av vårt informationsmaterial är att du själv laddar ner materialet direkt från vår webbplats. Visst material finns även i tryckt form och går att beställa från vår kundsupport, telefon 08-782 28 00.

Vårt informationsmaterial är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

Immaterialrätt

Broschyrer

Introduktion Immateriella tillgångar
Internationalisering

Upphovsrätt

Introduktion upphovsrätt
Herrelösa verk

Patent

Broschyrer

Introduktion Patent
Patent 
Datorimplementerade uppfinningar och affärsmetoder 
Att svara på ett tekniskt föreläggande 
Bioteknik och patent 
Så söker du patent

Informationsblad

Tack för din ansökan 
Vad innebär ett formellt föreläggande? 
Vad innebär ett tekniskt föreläggande? 
Vad innebär en underrättelse enligt 19 § PL? 
Vad innebär en invändning
Får jag komplettera eller ändra min ansökan?
Produktblad - Svensk patentansökan 
Produktblad - Nyhetsgranskning av internationellt slag, ITS 
Produktblad - Internationell patentansökan, PCT 

Rapporter

Självklarande fordon, fokus svenska patent (pdf, 539 kB)

Varumärke

Broschyrer

Några av våra tidigare broschyrer är under omarbetning på grund av ny varumärkeslag.

Introduktion varumärkesskydd
Introduktion immateriella tillgångar
Introduktion upphovsrätt
Kreativa och kulturella näringar

Klasslistor och klassrubriker

Klassboken i alfabetisk ordning
Klassboken i klassordning 

Design

Broschyrer

Introduktion Designskydd
Design

Klasslistor och klassrubriker

Klasslista för designskydd Alfabetisk (Locarno)
Klasslista för designskydd Klassvis (Locarno)
Klassrubriker för design 

Periodisk skrift

Broschyrer

Utgivningsbevis

Piratkopiering

Rapporten: Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin (pdf 3 MB)
Kortare smmafattning av rapporten Förfalskning och piratkopiering och den svenska ekonomin (pdf 4 MB)

Söktjänster - PRV InterPat

Broschyrer

Din lots bland världens patent 
Your guide among the patents of the world 
Your guide among trademarks
Your guide among industrial designs 

Information om våra tjänster - produktblad

Patent
PRV InterPats tjänster - patent, sv 
PRV InterPats tjänster - patent, eng 

Varumärke
PRV InterPats tjänster - varumärke, sv 
PRV InterPats tjänster - varumärke, eng 

Design
PRV InterPats tjänster - design, sv
PRV InterPats tjänster - design, eng

Biblioteket

Serietidningar

Serietidning om patent
Serietidning om varumärke 
Serietidning om upphovsrätt 
Serietidningarna kan beställas kostnadsfritt från PRV:s kundsupport.