Intrång i immateriella rättigheter

Det här är en introduktion till intrång i immateriella rättigheter och ger en inblick i hur du bör tänka kring registrering, hantering och bevakning av dessa rättigheter.

Vad är intrång?

Med en ensamrätt kan du hindra andra från att använda din uppfinning, design eller kännetecken.

Vad är intrång?

Hur skyddar jag mig mot intrång? 

Hur rättighetshavare väljer att skydda sig mot intrång kan variera från en innehavare till en annan.

Hur skyddar jag mig mot intrång?

Åtgärder vid intrång 

Varningsbrev, licenser och juridiska processer är några exempel på åtgärder vid intrång.

Åtgärder vid intrång

Hur du undviker att begå intrång 

Att hålla koll på sin marknad och eventuella konkurrenter är A och O för att undvika att begå intrång.

Tips på hur du undviker att begå intrång

Vad händer om du begår intrång? 

Ett intrång behöver inte vara straffbart eller skadeståndsbelagt. Uppsåt och oaktsamhet spelar in.

Vad händer om du begår intrång? 

Ladda ned materialet

Ladda ned materialet om intrång (pdf  284 kB)