Piratkopiering – om trygghet, rättigheter och ekonomisk förlust

Piratkopiering är ett problem som har vuxit i takt med att handeln med varor och tjänster internationaliserats. Piratkopior finns numera både i näthandeln och ute i butikerna. Här kan du läsa mer om hur piratkopiering kan påverka allt ifrån din säkerhet till samhällsekonomin i stort.

Problematiken med piratkopiering kan delas in i tre kategorier:

 • Ekonomisk förlust
 • Produktsäkerhet
 • Skyddet av rättigheter för den som utvecklat och/eller producerar varan eller tjänsten

Produktsäkerhet

Många förfalskade produkter uppfyller inte säkerhetskraven. Som konsument har du ingen garanti för vad förfalskningen som du köper innehåller. Kosmetiska produkter är ett exempel. Smink- och hudvårdsprodukter kan innehålla 60–70 ingredienser och kräver avancerad teknik att framställa.

Parfymer är enklare att kopiera med ett mindre antal ingredienser än i färgkosmetika och hudvård. Även om doften i piratkopian stämmer väl överens med originalet så kan en fuskparfym ge dig svåra allergiska reaktioner.

Falska läkemedel är ett annat exempel på piratkopierade produkter som kan vara direkt skadliga för människor, enligt en studie från EUIPO. De kan innehålla farliga ämnen och därför kan vara direkt livshotande eller medföra funktionshinder. Risken är att de antingen inte innehåller den aktiva substansen eller har ett otillräckligt, oregelbundet eller rentav felaktigt innehåll.

Även Läkemedelsverket varnar för att piratkopierade läkemedel är ett hot mot hälsan. Enligt verket kan piratkopierade läkemedel inte garantera den kvalitet som patienten har rätt att kräva, eftersom de inte ingått i de reglementen och kontrollsystem som finns för att granska mediciner. Den ökade försäljningen av piratkopierade läkemedel beror enligt Tullverket på att de numera säljs via illegala nätapotek.

Ekonomisk förlust

Ny forskning från Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, EUIPO, visar i en rapport att piratkopior leder till årliga förluster på 60 miljarder euro inom 13 branscher i EU. I Sverige förlorar de 13 branscherna fem procent av direktförsäljningen varje år på grund av piratkopior. Det motsvarar omkring 1,2 miljarder euro eller 128 euro per svensk invånare varje år.

Eftersom tillverkarna av de lagliga produkterna producerar mindre än de skulle ha gjort utan piratkopiorna, och därför anställer färre personer, går 434 000 jobb förlorade i EU, enligt rapporten. I Sverige bidrar piratkopieringen till 5211 förlorade arbetstillfällen.

Klädbranschen hårt drabbad

Den bransch som drabbas hårdast av piratkopiering är klädbranschen. Här går drygt åtta procent av försäljningen i EU förlorad på grund av piratkopior. Motsvarande siffra för klädbranschen i Sverige är 6,5 procent.

De 13 sektorer som har undersökts är:

 • kosmetika och hygienartiklar,
 • kläder, fotbeklädnader och accessoarer,
 • sportartiklar,
 • leksaker och spel,
 • smycken och klockor,
 • handväskor och resväskor,
 • inspelad musik,
 • spritdrycker och vin
 • läkemedel,
 • bekämpningsmedel,
 • smarttelefoner,
 • batterier,
 • däck.

Rättigheter

Innovationer skyddas av immateriella rättigheter av en anledning. Många uppfinnare och skapare investerar mycket tid och resurser på att förverkliga sina visioner. Ofta kan processen från idé till färdig produkt vara lång och inte sällan kantad av år av forskning, låtskrivande eller annat skapande.

Att en upphovsrättsperson därför själv ska kunna bestämma över sitt verk är en belöning för det arbete som lagts ner. Den som innehar de ekonomiska rättigheterna till ett verk är den som också beslutar om, och på vilket sätt, verket får användas och spridas. Det kan röra sig om ifall en låt får användas i en reklamfilm, en novell får publiceras i en novellsamling eller om ett foto får användas till en affisch.

I Sverige uppkommer upphovsrätten automatiskt i samband med att ett verk skapas och är inte något som går att ansöka om.

Källor

Konsument Europa: Konsument Europa

EUIPO:  EUIPO

Läkemedelsverket: Läkemedelsverket

Tullverket: Tullverket