Konstnärsnamn och likartade namn

Ett varumärke kan inte registreras om det helt eller delvis innehåller något som kan uppfattas som någon annans allmänt kända konstnärsnamn eller liknande namn.

Det här gäller om användningen av märket skulle vara till nackdel för namnets bärare och om det uppenbart inte syftar på någon som är avliden sedan länge.

Konstnärsnamn brukar bli kända och i och med det få ekonomisk betydelse. De har skydd både enligt namnlagen och enligt varumärkeslagen. Förutom konstnärsnamn har också pseudonymer och signaturer skydd, precis som artistnamn och speciella namn som till exempel idrottare gjort sig kända genom. Observera att det ska vara fråga om tagna konstnärsnamn eller liknande. Ett vanligt namn som en konstnär eller idrottspersonlighet bär, till exempel Stefan Holm eller Carolina Gynning, är inte skyddade, men däremot skulle Foppa eller Lady Gaga kunna vara det.

Allmänt kända namn

För att namnen ovanför ska vara skyddade krävs att de är allmänt kända i Sverige. Namnet ska ha varit av viss historisk betydelse i landet eller på något annat sätt vara så känt att det är olämpligt att någon som inte är släkt med namnbäraren får ett varumärke som består helt eller delvis av namnet.

Namnet ska vara verkligt känt av en bredare allmänhet – det ska normalt vara ”allmänt omtalat.” Namn som är mycket kända bland allmänheten har skydd för alla varor och tjänster.

När ett namn är känt inom en viss del av allmänheten ska bäraren ha skydd mot att någon registrerar ett varumärke som helt eller delvis innehåller det kända namnet för just de varor eller tjänster som namnet är känt för.

Man kan jämföra bedömningen med ett varumärkesskydd: ju högre känneteckenskraft, ju bredare skydd.

Nackdel för ursprunglig bärare

Eftersom det finns ett ekonomiskt värde i konstnärers och andra allmänt kända personers namn kan det vara till nackdel för dem om någon annan använder efternamnet i ett varumärke och drar nytta av det uppbyggda värdet.

Bars namnet av en person som är död sedan länge?

Även om ett sökt märke helt eller delvis innehåller något som ska uppfattas som någon annans allmänt kända konstnärsnamn får märket registreras om det tydligt syftar på en person som är avliden sedan länge. Namnhindret gäller inte om det är 70 år eller mer sedan den allmänt kända personen dog och som de flesta förknippar främst med namnet.

Medgivande

Om ett sökt märke innehåller något som uppfattas som någon annans allmänt kända konstnärsnamn får märket registreras om namnets bärare godkänner det.