Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är en symbol eller ett kännetecken för en produkt eller tjänst.

Ett varumärke är en symbol eller ett kännetecken för en produkt eller tjänst. Det kan till exempel bestå av ord, figurer, bokstäver, siffror, personnamn, slogans, hologram eller ljud. Det kan också vara en specifik utformning av själva produkten eller dess förpackning.

Ensamrätt

Din varumärkesregistrering ger en ensamrätt: ingen annan har rätt att använda sig av varumärket för sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring.

Varför ska jag ha ett varumärkesskydd?

Utbudet av både varor och tjänster ökar hela tiden. Då blir varumärket allt viktigare som symbol för ditt företags profil och anseende. 

Att registrera ditt varumärke hos PRV är det säkraste sättet att få ensamrätt till ditt kännetecken. Varumärket hjälper dig att nå ut till allt från kunder till affärspartners och investerare. Att registrera det är en viktig del i ditt strategiska arbete och kan leda till bättre affärer.

Ensamrätten gör att ingen annan har rätt att använda märket för sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring. Skulle det ändå hända kan det vara ett varumärkesintrång och du kan vända dig till Patent- och marknadsdomstolen.

Domstolen kan både förbjuda fortsatt intrång och döma till böter eller fängelse.

Exempel på varumärken

Här finns exempel på olika registrerade varumärken. Vet du vad Hemglass och Carolina Klüft har registrerat?

Exempel på varumärken