Vad är ett varumärke?

Ett varumärke är ett kännetecken som utmärker din specifika vara eller tjänst och skiljer den från andras. Det skapar igenkänning hos dina kunder.

Du känner säkert till många varumärken som du köper själv just för att du känner igen dem.

Ensamrätt

Din varumärkesregistrering ger en ensamrätt: ingen annan har rätt att använda sig
av varumärket för sina varor och tjänster eller i sin marknadsföring.

Här förklarar vi varför man kan behöva registrera sitt varumärke

Skillnad mellan varumärke och företagsnamn

  • Ett varumärke är utmärkande för varor eller tjänster och registreras av PRV.
  • Ett företagsnamn är namnet på ett registrerat företag som registreras av Bolagsverket.

 Bolagsverket

Figurmärke/logotyp eller annat märke

Det är inte bara en logotyp som går att registrera som varumärke – det finns många olika märken och du kan till och med registrera ljudmärken, rörelsemärken, multimediamärken eller hologram.

Läs mer om vilken typ av märke som bäst skulle känneteckna dina varor och tjänster.

Olika typer av varumärken

Exempel på varumärken

Här finns exempel på olika registrerade varumärken. Vet du vad Hemglass och Carolina Klüft har registrerat?

Exempel på varumärken

Andra immateriella rättigheter kan behövas

Du kanske också behöver ett patent eller ett designskydd? Här läser du om
de andra immateriella rättigheterna.

Skillnaden mellan olika skydd

Läs mer

Guide inför varumärkesansökan

När får jag besked? - ny varumärkesansökan

Tid till besked - förnyelse och ändring

Invändning mot registrering av varumärke

Beställ bevis och intyg