Licensiera ditt varumärke

Om du äger ett varumärke kan du ge någon annan rätt att använda det genom en licens.

En licens kan, men behöver inte, antecknas i vårt varumärkesregister. Licensavtalets giltighet är inte beroende av att det är med i registret, men den som fått licens kan lättare bevaka sina rättigheter då. Både licensgivaren och licenstagaren kan ansöka om att licensen antecknas.

Det finns två huvudsakliga typer av licenser: exklusiv och icke-exklusiv licens.

Exklusiv licens

Exklusiv licens betyder att licenstagaren har ensamrätt att använda varumärket inom det område som licensen gäller. Som registrerad innehavare får du då inte själv använda varumärket för din egen kommersiella verksamhet eller licensiera ut det till någon annan än den som har den exklusiva licensen.

Icke-exklusiv licens

En icke exklusiv licens, en så kallad enkel licens, betyder att licensgivaren har rätt att licensiera varumärket till andra kommersiella aktörer.

Ansökan om anteckning av licens

Använd blanketten "Ansökan om anteckning av licensavtal" för att göra en licensansökan.

PRV antecknar de uppgifter du lämnar i ansökan, inte de som står i det bifogade licensavtalet. Därför ska alla punkter som ska vara med i avtalet visas tydligt i din ansökan.

En anteckning av en licens kan bara göras för hela varumärkesregistreringen, inte utvalda delar av den. Ansökan måste innehålla:

  • licensavtalet i original, bestyrkt kopia eller ett bestyrkt utdrag av den del av handlingen som berör varumärket.
  • licenshavarens namn eller firma och postadress
  • datum för licensavtalet

Ansökan kan också innehålla fler uppgifter du som sökande vill ha antecknade. Det kan gälla vissa begränsningar i licenstagarens rätt, till exempel att varumärket bara får användas på ett visst sätt eller att licensen:

  • är exklusiv eller icke-exklusiv
  • är tidsbegränsad
  • är geografiskt begränsad
  • gäller för specifika varor

Ansökan om anteckning av licensavtal (pdf 165 kB) 

Licenser som slutat gälla

Om licensen har slutat gälla ska anteckningen tas bort och PRV ska kungöra beslutet om att ta bort den ur registret.