Bild på en fabrik uppifrån
Skutskärs bruk
Teknik | Patent

Stora Enso – patent viktigt i grön omställning

Framtidens plastfria matförpackningar görs i biomaterial som lätt kan återbrukas. Fiberbaserade förpackningslösningar växer nu för första gången snabbare än plastförpackningar enligt Stina Sjögren Paulsson som ansvarar för Stora Ensos immaterialrättsportfölj med bland annat 4000 patent. I omställningen till ett hållbart samhälle är hennes och kollegornas arbete centralt.

–Det roliga med att arbeta på Stora Enso är att man är del av en genuint innovativ kultur som genomsyrar företaget, säger Stina Sjögren Paulsson, senior vice president Group IP. Sedan 2020 leder hon koncernens arbete med immateriella tillgångar och sköter tillsammans med sina elva kollegor portföljen med runt 4000 patent, 3000 varumärken och 300 designskydd.

Stora Enso har en bred verksamhet där den gemensamma nämnaren oftast har något med biomassa, det vill säga, skog att göra. De säljer både råvara till andra industrier som förpackningsindustrin och slutprodukter till konsumenter.

Stina Sjögren Paulsson, Stora Enso
Stina Sjögren Paulsson, Stora Enso

– Det är en framåtriktad verksamhet med mycket innovation, vilket gör mitt och kollegornas arbete spännande. Om man generaliserar kan man säga att innovationen oftast handlar om att effektivisera råvaruhantering så att man tar tillvara så mycket som möjligt av trädet. Eller att man ersätter ett inte så hållbart material, som plast till exempel.

Ett exempel på det första är lignin, en restprodukt vid massatillverkning, som tidigare eldades upp för energiförsörjning, men nu hittat nya användningsområden. Ett exempel på det andra är Stora Ensos nya ersättningsmaterial för frigolit, Papira, som tillverkas av biomaterial.

– Vi samarbetar förhållandevis mycket med universitet och högskolor, jämfört med vissa andra industrier. Det gör vi för att få in ny kunskap och utveckla projekt tillsammans. Idén bakom Papira kom från en startup från KTH som Stora Enso köpte, berättar Stina Sjögren Paulsson.

Patenten lever länge

I utvecklingsprojekt deltar en patentingenjör oftast redan i tidigt stadium för att utvärdera om något går att skydda. Man kan stoltsera med att 45% av deras prioritetsgrundandepatentansökningar ingivna 2022 har minst en kvinnlig uppfinnare (Sveriges snitt är på 16%).

Stina Sjögren Paulsson och hennes elva kollegor förvaltar en omfattande portfölj av immateriella tillgångar registrerade på fem kontinenter. På de marknader där det behövs, som exempelvis USA och Kina, har företaget lokala ombud som hjälper dem. Många av patenten är processrelaterade och eftersom forskningen företaget bedriver oftast är långsiktig är även strategin för patenten långsiktig.

– Det kan vara ödesdigert att släppa patent för tidigt, eftersom vi lever i en föränderlig värld och något som inte ser ut att ha något värde idag, plötsligt kan få det, fast inte just nu. Även om vi skyddar mycket är vi också måna om att inte stänga ute andra där vi kommer med ny teknik och vill få fler att använda den.

Slutprodukter, som förpackningar, patenterar man i den mån det går och registrerar dem som design hos EUIPO.

Börjar hos PRV i Sverige

Patent blir generellt till via PCT-ansökningar. Resan påbörjar de oftast hos PRV, berättar hon.

– Det är vanligast. Vi uppfattar att det är väldigt bra kvalitet på PRV:s granskare inom vårt område. Det är också förhållandevis billigt och snabbt. Eftersom vi har flera konkurrenter här i norr känns det också viktigt att skydda oss här initialt. En hög andel av våra svenska granskningar går sedan vidare till PCT.

I framtiden kommer vi kanske att få se en ändrad flora och fauna i Sverige på grund av granbarkborren som gynnats av globala uppvärmningen. Möjligen kan björk vara en utmanare till gran? Det är sånt som Stora Enso tittar på.

Helt klart är att vi kommer att få fler förpackningar helt gjorda av biomaterial, spår Stina och pekar på att fiberbaserade förpackningslösningar nu för första gången växer snabbare än plastförpackningar. Enligt Stora Enso kan 25 % av marknadens plastförpackningar redan idag ersättas av träfiberbaserade alternativ.

– Det finns idag patenterade nya så kallade ”barriärer” som kan ersätta plast, i till exempel mjölkförpackningar för att göra dem återvinningsbara. Nu handlar det bara om att få dem färdiga för kommersialisering.

Intervjun gjordes 2023.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online