Lärare

Du som är lärare

Immaterialrätten ger skydd för innovation och utveckling. Här hittar du som är lärare undervisningsmaterial för grundskola och gymnasium som kan anpassas till elevernas kunskapsnivå.

Gympasko i närbild med blå bubblor i bakgrunden

PRV-skolan Ung

Högstadieeleven får en allra första inblick i vad immateriella rättigheter och tillgångar är. Utbildningen handlar om hur kreativitet utvecklar samhället och hur smarta idéer kan skyddas.

Färgglada pennor i pennställ

Upphovsrätt i skolan

Från hösten 2021 finns upphovsrätt med i kursplanerna. Vi ger tips och verktyg till undervisningen.

Upphovsrättsskolan

Upphovsrättsskolan innehåller spel och övningar om upphovsrätt för elever och lärare i grundskolan.

Ung företagare

Utbildningen ger Sveriges unga företagare kunskap att kunna ta beslut om immateriella tillgångar.