Vit rovfågel på bergsklippa
Bild: Above the mist av Louise Meijer.

Intervju med Louise Meijer om nya trender i spelutveckling

Louise Meijer-Åström är Art Director på Off-leash Interactive och hon har en lång karriär inom spelutveckling som illustratör och konceptutvecklare, som egen företagare och som anställd. Här berättar Louise om utvecklingen i spelbranschen, bland annat om AI:s intåg på spelarenan.

AI används mycket lite i färdiga spel

Specifikt AI-genererat bildmaterial används inte i stor utsträckning i färdiga spel idag, och det av flera skäl. Vissa spel-communities ställer krav på högkvalitativa illustrationer och spelkaraktärer, och vet man vad man ska titta efter så syns det ganska enkelt om en bild är helt AI-genererad. En annan viktig aspekt handlar om det innovativa. AI genererar inget faktiskt nytt material, utan bygger vidare på förlagor, vilket leder till att mycket design känns igen från tidigare ikoniska verk. Samtalet kan göras oändligt långt med argument för och emot AI, och det är en diskussion som kommer fortgå inom spelindustrin under många kommande år.

Ett viktigt faktum i nuläget är att den största marknadsplatsen för spel, Steam, inte tillåter spel med AI-genererat material. Just nu är det upp till utvecklarna själva att intyga sin produkts validitet, och laddas det upp ett spel som använder uppenbart AI-genererat material kan spelare själva rapportera det. Detta i sin tur kan leda till att Steam gör en undersökning och tar bort spelet från plattformen.

Anledningen bakom denna policy ligger i osäkerheten kring upphovsrätt. Vem besitter upphovsrätten till alla de otaliga förebilder som en AI-genererad bild behöver för att generera en ny? De juridiska frågorna är många, och är i dagsläget uppe för debatt i domstol i USA.

AI medför nya möjligheter att effektivisera arbetsprocesserna i spelbolagen. Studios kan träna upp en egen AI-motor på egna illustrationer och då sker hela bildproduktionen in-house med upphovsrätten säkrad, för att nämna ett exempel. Det kan komma att bli mer vanligt framöver i takt med att AI-tekniken och verktyg utvecklas, och vissa studios gör redan detta.

”Konceptet för ett spel står ändå alltid i centrum, karaktären, dess personlighet, hur den rör sig och interagerar med spelvärlden, hur den uppfyller en spelarfantasi på bästa sätt är ett hantverk som görs med stor omsorg”, förklarar Louise.

Diversifiering är en tydlig trend

Vad gäller spelets innehåll, dess design och narrativ, är trenden idag att berättelserna är mer diversifierade än tidigare och ofta verklighetsnära. Fler människor över hela världen kan med fria spelmotorer producera och publicera spel och därmed ökar variationen av vilken typ av spel som skapas. Genusperspektiv, klimathot och hållbarhet, ursprungsbefolkningar, mental hälsa och ohälsa, föräldraskap – ja, exemplen på diversifierade karaktärer och spelberättelser är långt fler idag än tidigare, tack vare möjligheten att skapa spel utan ett stort spelbolag i ryggen. Utvecklingen mot diversifiering inom bolagen är också starkt kulturellt betingad, beroende på kontinent. Med fler nyhetsflöden som rapporterar om arbetsklimatet inom spelindustrin kan det ställas högre krav på humana arbetsförhållanden, och att karaktärer och berättelser gestaltas ansvarsfullt och korrekt.