Mökhårig kille i jeansskjorta
Eles Karahalilovic

Nya regler för AI-genererade spel på plattformen STEAM

Eles Karahalilovic är nyutexaminerad jurist och ägnade sitt examensarbete åt upphovsrätt och användargenererat material i spelbranschen. Här sammanfattar Eles de nya reglerna på plattformen STEAM.

Nya regler har införts på STEAM för spel som använder AI-teknik för att skapa eller modifiera innehåll i ett spel, såsom grafik, kod eller spelsätt. Syftet med de nya reglerna är att hjälpa spelutvecklare att skapa nya och innovativa spelupplevelser för sina användare. Är en köp- och distributionstjänst för spel som är en av de största plattformarna i världen.

AI-genererat innehåll kan uppstå på olika sätt. Ett sätt är att AI använder för-genererat innehåll, det vill säga tidigare existerande data eller algoritmer för att träna AI att skapa nytt innehåll i ett spel. Det finns också live-genererat innehåll, där AI använder input från spelaren själv när spelet är i gång för att skräddarsy innehållet och därmed spelarens upplevelse baserat på hens handlingar.

Genom sådana funktioner har det uppstått flera problem som behöver adresseras. Det kan till exempel finnas en risk att det genererade innehållet är olagligt eller kränker någon annans rättigheter, såsom upphovsrätt eller i form av hatbrott eller pornografi, vilket kan leda till juridiska konsekvenser för spelutvecklaren eller spelaren själv. Den etiska aspekten vävs också in eftersom det genererade innehållet kan vara skadligt eller kränkande för vissa spelare genom att det inkluderar våld, grymhet eller nakenhet, vilket på lång sikt kan skada både plattformen STEAM och spelutvecklarens rykte.

För att ta itu med dessa bekymmer har STEAM infört en policy som förpliktigar alla spelutvecklare att informera kunderna om att deras spel innehåller AI-genererat material, oavsett om det är för-genererat eller live-genererat innehåll. När det gäller för-genererat innehåll måste spelutvecklaren, förutom informationsplikten, bekräfta att de har rätt att använda det för-genererade innehållet och att det inte är olagligt eller kränkande på något sätt. När det gäller live-genererat innehåll måste spelutvecklaren informera om och beskriva de skyddsmekanismer som finns för att filtrera bort olagligt eller skadligt innehåll som kan uppstå genom spelarens handlingar. Slutligen måste spelutvecklaren möjliggöra för spelare att flagga eller rapportera eventuellt olagligt eller skadligt innehåll i spelet och därefter ta bort sådant innehåll.

Om spelutvecklaren inte följer dessa regler riskerar de att deras spel tas bort från plattformen STEAM eller att de möter rättsliga konsekvenser från Valve Corporation som är spelbolaget som står bakom plattformen.

Intervjun gjordes i februari 2024