Magnus Alm bygger kreativa team

Magnus Alm har arbetat med spelutveckling de senaste tio åren, med allt från design, bygga kreativa team till marknadsföring. Magnus är medgrundare till spelbolaget Lavapotion som utvecklar strategispel för PC och Mac.

Var finns era användare?

-Vår publik är global. Än så länge har vi släppt ett spel, vilket är översatt till 13 olika språk. Att vi arbetar med digital försäljning och lokaliserar (översätter och anpassar) alla texter gör bland annat att Kina står för en stor del av vår försäljning. 

Vilken är er absolut största immateriella tillgång?

-Varumärket Songs of Conquest är utan tvekan viktigast. Men givetvis också vår teknik och den kompetens som finns inom teamet. Vi försöker arbeta agilt och adaptivt gentemot våra användare och det finns en stor styrka i vårt arbetssätt, även om det ställer höga krav på medarbetarna när det gäller kommunikation, flexibilitet och prioriteringar.

Hur ser efterfrågan ut på strategispel?

-Framför allt bland PC-publiken finns det en efterfrågan kring dessa spel. Som genre är den mycket mindre än till exempel first person shooters, men konkurrensen är också mindre och spelarna har inte samma förväntningar på grafik, produktionsvärden med mera. Gameplay är A och O, att spelet är roligt och går att spela länge är något som våra användare främst letar efter, snarare än den modernaste grafiken.

Involverar ni användare i koncept och utveckling?

-Absolut! Vi har en Community Manager som håller örat mot rälsen, läser recensioner, fångar upp trender i feedbacken och kommunicerar vidare internt inom teamet. Många av teamets medlemmar är aktiva i våra olika sociala kanaler och forum där våra spelare kommunicerar med oss. Vi har också ett system för att rapportera buggar och feedback direkt inuti spelet och det synkas varje vecka av vår QA-ansvarig (kvalitetsansvarig) som rangordnar och prioriterar tillsammans med utvecklarna. 

Använder ni AI-hjälpmedel i spelproduktionen?

-I begränsad omfattning, och främst som ett sätt att ibland kunna komma lite snabbare framåt, inte som ett rent produktionsverktyg. Det kan vara användbart för att bolla text och kodproblem, men inget som kan ersätta vårt hantverk i dagsläget. Jag ser aldrig att vi som studio skulle avskeda personal för att ersätta med AI, däremot kanske vissa roller kommer kunna ha god nytta av AI för att göra jobbet mer effektivt, vilket i och för sig på sikt kanske innebär att färre personer anställs framöver. Jag tror att AI kommer att vara ett av många verktyg som används, men inte något som ersätter anställd personal, utan kompletterar personalens resurser.

Vad är det viktigaste som har hänt i spelbranschen de senaste tio åren?

-Spelbranschen utvecklas snabbt och det är svårt att peka på något som skulle vara den enskilt viktigaste händelsen. Covid påverkade branschen på ett oväntat sätt i och med att försäljningen av spel ökade lavinartat, eftersom många helt enkelt spenderade mycket tid hemma. Under 2023 har vi sett baksmällan av det när intäkterna inte fortsatte att öka i samma takt. Ränteläget har förändrats globalt, vilket gör att tillgång till kapital har minskat, samtidigt som intäkter har stagnerat. Spelplanen har därmed förändrats på många sätt och väldigt snabbt.