En skogsallé med en ljustrimma längre fram
Bild: Pexels

Hantera spelkoncept strategiskt

Om du har utvecklat ett spelkoncept kan det vara smart att ha en strategi för hur du hanterar det affärsstrategiskt.

Ett koncept är en sammanhållen idé och det finns inte någon specifik immaterialrätt som på ett perfekt sätt täcker koncept. Huvudregeln är därför att du inte har ensamrätt till ditt spelkoncept i sig, men du kan ha ensamrätt till hur idén kommer till uttryck i utformning, design och funktioner som ingår i spelet.

Hantera spelkonceptet affärsstrategiskt genom att:

  • Identifiera och klassificera de olika delarna av ditt koncept. Kan och bör du registrera vissa delar immaterialrättsligt och vilken immaterialrättighet är relevant och lämplig för olika delar? Kanske har du skapat en design som bör designskyddas, eller en ljudslinga som kan registreras som varumärke. Ingår det en ny teknisk lösning som det vore affärsstrategiskt för dig att ha patent på? Ska du hantera en del av konceptet som företagshemlighet?
  • Har konceptet ett namn bör det registreras som varumärke. Det har du användning av när du vill skapa igenkänning för och marknadsföra ditt spel. Varumärket kan också fungera som ett sammanhållande paket för hela konceptet. Värdet av de olika delarna av konceptet bärs då fram av varumärket.
  • Det kan vara viktigt att skapa licenser och upprätta avtal för att bevara konceptet.
  • Är ni flera som arbetar med ett koncept är det viktigt att i avtal göra det tydligt vem som äger vilka delar av det och vad olika personer får göra med olika delar av konceptet.

Att ha en väl genomarbetad strategi för spelkoncept handlar både om att undvika intrång i dina rättigheter och om att kunna använda dina tillgångar på ett smart sätt så att du får genomslag för ditt koncept.