Alienfigurer bakom mörka träd i en blå skog
Bild: Artgrid, Pixel DNA

Registrera design

Att få ensamrätt till ditt spels design, de viktigaste karaktärerna och symbolerna kan ge dig stora konkurrensfördelar. Att registrera design ger denna ensamrätt, är förhållandevis billigt och är därför ofta en bra investering.

Det är en bra idé att registrera designen för några utvalda nyckelkaraktärer och andra särskilt viktiga figurer i ditt spel. Med det som bevis kan du hävda rätten till dessa vid en eventuell tvist om intrång eller plagiat som rör utseendet och utformningen av ditt spel, karaktärer eller andra designelement. Dina karaktärer kan också vara skyddade enligt upphovsrätten, men att säkra dem med en designregistrering är ett bra komplement.

Du kan också registrera design för ditt spels logotyp.

Tänk på att

  • Göra en undersökning för att vara säker på att du inte är för nära någon annans design.
  • Registrera design för ditt spels viktigaste karaktärer och symboler.
  • Registrera design eller varumärke för din studios logotyp eller symbolbild.
  • Registrera designen i de länder du tänker verka.