En glödande glaspyramid i ett blått landskap
Bild: Pxhere

Upphovsrätt

En stor del av de värdefullaste immateriella tillgångarna i ett spelföretag täcks av upphovsrätt. Att förstå hur upphovsrätt fungerar är därför affärsmässigt centralt för alla spelbolag.

Hur erhåller man upphovsrätt?

I Sverige uppstår upphovsrätt automatiskt i samband med skapandet av ett verk som är av en typ som täcks av upphovsrättslagen. Man kan inte registrera upphovsrätt i Sverige. Som skapare av ett spel blir du automatiskt upphovsrättsinnehavare till de delar av spelet som täcks av upphovsrättslagen.

Krav

Skyddet uppstår om ditt verk är tillräckligt originellt och på så sätt har så kallad verkshöjd.

Giltighetstid

Skyddet gäller i 70 år efter upphovspersonens död.

Vad täcks av upphovsrätt?

Upphovsrätt gäller konstnärliga och litterära verk.

Upphovsrätten täcker utformningen av dataspelets olika delar men inte själva idén.

Ett spel innehåller ofta flera olika delar som kan täckas av upphovsrätten:

  • Programkod. Som programkod menas en serie instruktioner som får en dator att arbeta på ett visst sätt. Begreppet programkod inkluderar både källkod och objektkod. Det spelar ingen roll vilket medium programkoden lagras på.
  • Förberedande designmaterial, som till exempel en storyboard.
  • Annan dokumentation som uppstår inför och under skapandet av spelet.
  • Bilder och figurer kan ha skydd som konstnärliga verk.
  • Musik som ingår i dataspelet kan ha skydd som musikaliska verk.
  • Filmsekvenser som ingår i spelet kan ha skydd som filmverk.
  • Databaser som ingår i spelet kan omfattas av upphovsrättens databasskydd.

Tänk på att kopiering för privat bruk är tillåtet för alla verk utom datorprogram. För hanteringen av dessa finns flera speciella upphovsrättsliga regler.

Vem innehar upphovsrätten?

Upphovsrätten tillfaller den som har skapat verkets programkod, bild eller musik. Om ni är flera som har varit inblandade i skapandet delar ni på upphovsrätten till verket. Det finns undantag vid anställningsförhållanden. Tänk på att det finns specialbestämmelser kring avtal gällande upphovsrätt. Det är ofta ett komplicerat område, där det är bra att ta juridisk hjälp.