Tåglok i skog
Bild: Pxhere

Juridik och avtal

För att förvalta och utveckla värdet av ditt företags immateriella tillgångar behöver du ibland ta hjälp av en affärsjurist.

Immateriella tillgångar står ofta för mer än 80% av ett företags samlade värde. God kunskap om immateriella tillgångar ger dig en bra grund att stå på i samtal om ditt företag med en sakkunnig jurist. Du kommer snabbt fram till viktiga frågeställningar och konsultationen blir mer kvalitativ och effektiv.

Spelbranschens juridik bottnar i den amerikanska nöjesindustrin och avtalen liknar de i filmvärlden, ofta med både komplext och omfattande innehåll. Kontraktsspråket är engelska.

När du samarbetar med större aktörer kan det vara bra att bolla avtal och uppgörelser med en oberoende affärsjurist och inte förlita dig på samarbetspartnerns juridiska kompetens.

Någon gång i ett företags utveckling blir frågan om intrång, tvister och juridiska processer aktuell. För att förebygga sådana situationer och hantera dem bra när de uppstår behöver du som företagare stöd av en sakkunnig jurist.

Juridik i andra länder

Det kan finnas stora skillnader inom immaterialrätt i olika länder: avtalsrätt, skadeståndsrätt, upphovsrätt, varumärkesrätt, patenträtt och mönsterrätt (som är lagen för designskydd).

Dessutom finns det även skillnader mellan delstater i vissa länder.

Affärsavtalens giltighet och juridiska frågor är därför beroende av vilka marknader du agerar på. De flesta spelföretag i Sverige har hela världen som marknadsplats och säljer ofta spel på den amerikanska, europeiska, kinesiska och australienska marknaden. Men efterfrågan på spel ökar även på andra marknader.

Oavsett var dina spelanvändare och samarbeten är bör du ha tillgång till en sakkunnig jurist som kan spelbranschen och juridiken i det land där du verkar.

Tänk på att

  • Identifiera och inventera dina immateriella tillgångar.
  • Lära dig det grundläggande om upphovsrätt, varumärkesskydd, designskydd och patent samt avtalsskrivning.
  • Ta hjälp av en sakkunnig jurist som kan spelbranschen.
  • Ta hjälp av en sakkunnig jurist som kan rättsområdet i det land där du säljer och verkar.