Två spelande pojkar framför varsin datorskärm
Bild: Artgrid

Avtal

Bra och tydliga avtal är en nyckel till goda affärer och framgång för spelföretag.

Eftersom majoriteten av värdet i spelföretag består av immateriella tillgångar är det dessa som avtalen reglerar, till exempel design, mjukvara, know-how, brandingstrategi och utvecklingsmetoder. Avtalen används för att göra tydligt vem som får göra vad med olika immateriella tillgångar och under vilka förutsättningar.

Om du har bra ordning på dina avtal är det en stor konkurrensfördel i samarbeten, förhandlingar och vid uppköp. Ett företag som har bra koll på sina avtal står sig starkt i förhandlingar och imponerar på investerare.

Att ha koll på dina avtal innebär ett ekonomiskt värde som ofta visar sig om företaget blir uppköpt.

Särskilt viktiga för företag i spelbranschen är avtal med anställda, konsulter, förläggare, samarbetspartners, mellan delägare i ett bolag, villkorsavtal med användare och avtal med investerare.

Alla vinner på tydliga avtal

Alla inblandade vinner på att ta fram avtal för de olika rollerna. Då blir det redan från början tydligt vem som äger vad och får göra vad med de immateriella tillgångar som avtalet berör, och under vilka förutsättningar. Med tydliga avtal har ditt företag och dina medarbetare en bra grund för att skapa och vara kreativa i företaget.

För dig som arbetar med spelutveckling är det särskilt viktigt att införa sekretessavtal eller NDA (Non-disclosure agreement) i viktiga relationer och kontakter, eftersom du ofta behöver pitcha din spelidé i olika sammanhang för att den ska bli verklighet och då behöver avslöja din idé för andra. Många vill inte skriva på NDA och då behöver du vara försiktig när du pitchar och noga välja vad du kan visa upp.

Skriva egna avtal

  • Skriv dina avtal på engelska eftersom det är branschens kontraktsspråk.
  • Håll bra ordning på alla dina avtal: förteckning, versionshantering, förvaltning.
  • Använd gärna kvalitetssäkrade standardavtal, men ändra inget i dem på egen hand.
  • Avtala inte om mer än vad ditt företag kan leverera.
  • Gör en sista granskning med en oberoende juridiskt sakkunnig person.

Skriva under avtal

  • Se till att du verkligen förstår de avtal du skriver på.
  • Avtala inte om mer än vad ditt företag kan leverera.
  • Fundera över konsekvenser på kort och lång sikt: Är avtalet begränsat till vissa länder och marknader? Är kraven rimliga med tanke på din och ditt företags framtida utveckling? Är tidsramarna lämpliga för dig?
  • Diskutera avtalet med en oberoende juridiskt sakkunnig person innan du skriver på.