Människa med kåpa i mörk skog
Bild: Pxhere

Sekretessavtal

Sekretessavtal eller NDA (Non-disclosure agreement) behövs när du berättar om din spelidé innan den har nått marknaden.

Det kan handla om samtal med framtida medarbetare, konsulter, förläggare och investerare. Du bör noga tänka på både vad du berättar och överväga att bara visa mindre delar av spelidén och grafiken i kontakt med andra.

Det är bra att veta att investerare och andra i liknande roller inte gärna skriver på sekretessavtal tidigt i en process eftersom det kan riskera deras framtida investeringar.

Investerare och förläggare letar främst efter duktiga talanger.

Det är välkänt att idéer ganska sällan är helt unika. Det är det själva konkreta utförandet som har särprägel och är unikt. Se därför till att vara försiktig med att visa din grafik och dina karaktärer utan att ha ett sekretessavtal i botten.

Exempel på sekretessavtal

Det här kan ingå i ett sekretessavtal:

Sekretessavtalet gäller mellan/för bestämda parter.

 • Vem eller vilka tillhandahåller konfidentiell information?
 • Vilka är bundna av avtalet?
 • Kontrakt med individer eller bolag: vilka omfattas av undergruppers avtal?
 • I vilket syfte tillhandahålls informationen och på vilket sätt eller under vilka förutsättningar är informationen tänkt att användas?
 • Avgränsa vidare spridning av informationen.
 • Bedöm tidsspannet då informationen har kommersiellt värde och vilken skada ett eventuellt avslöjande skulle innebära.
 • Finns det information inom företaget som undantas sekretessförbindelsen och i så fall vilken?

Hemlighållande av patenterbara delar (för att bevara nyhetsvärdet).

 • Om det finns sådan information bör detta ha egna klausuler för viten och liknande.

Vem äger de immateriella rättigheter som skapas under tiden?

 • Vilken typ av information omfattas av avtalet?
 • Upphovsrätter (AD 2009 nr 63)
 • Kundregister och andra kringliggande rättigheter
 • Immaterialrätter som deltagarna "tar med sig in i verksamheten".
 • Företagshemligheter
 • Know-how

Definiera vad som händer om någon slutar eller dör.

 • Konkurrerande verksamhet, Non compete clause (NCC)
 • Viten
 • Ska information och arbetsmaterial återlämnas efter anställningen eller uppdraget fullgjorts?

Definiera hur länge avtalet ska gälla efter anställning.

 • Vaksamhet för att avtalet inte går för långt.

Definiera hur eventuella tvister ska lösas.

 • Alternativ tvistelösning
 • Lagvals- och forumregler

Överväg bestämd påföljd i form av vite.