Exempel på olika varumärkestyper

Det är viktigt att tänka på hur ditt företag ska synas för att upplevas som du vill: med ett ord, en figur eller ett ljud? Här får du exempel på olika varumärkestyper.

Ordmärke
Figurmärke
Figurmärke med ord
Ljudmärke
Färgmärke
Utstyrselmärke_3D
Hologrammärke
Positionsmärke
Ornamentmärke
Rörelsemärke
Multimediamärke
 

Ordmärken

Ett ordmärke består av ett eller flera ord, som till exempel Japp eller Marco Polo. Det kan också vara uppbyggt av siffer- eller bokstavskombinationer som SVT eller 3RT. Ett ordmärke kan även bestå av typografiska tecken som till exempel frågetecken och utropstecken. Ordmärket registreras alltid i ett standardtypsnitt. Det betyder att du också behöver ansöka om ett figurmärke om varumärket har ett grafiskt element. 

I början av Babben Larssons karriär inträffade något som skulle påverka hennes företag och yrkesutövande men också göra henne mån om att alltid se om sitt varumärke. Här kan du läsa en intervju med Babben om detta

Figurmärken/logotyper

Figurmärken är de varumärken som består av bara en figur eller en figur som är kombinerad med ord. Hit hör också ordmärken som utformats med ett särskilt typsnitt, det kan vara antingen svartvitt eller i färg.

 

Ljudmärken

Ett ljudmärke består av ett ljud eller en melodi.

 

Färgmärken

Ett färgmärke är ett märke som enbart är en färg, eller en kombination utan konturer.

En enstaka färg som sådan har dock sällan särskiljningsförmåga utan inarbetning (dvs. sökanden måste bevisa att färgen har förvärvat särskiljningsförmåga). Däremot har oftast en kombination av två eller flera färger den särskiljningsförmåga som krävs för registrering. 

Utstyrselmärken

När själva varan eller varans förpackning har en speciell form, till exempel en parfym- eller likörflaska med en form som skiljer sig avsevärt från de som finns på marknaden, kan du ansöka om att registrera den som ett utstyrselmärke.

 

Rörelsemärken

Ett märke där de delar som varumärket består av flyttas, förändras eller rör sig. Ett exempel på ett rörelsemärke är en animerad logotyp.

 

Positionsmärken

Ett positionsmärke består av en speciell placering av ett varumärke på en produkt.

 

Ornamentmärken

Ett regelbundet mönster kan skyddas som ett ornamentmärke. 

 

Multimediamärken                                                   

Ett märke som består av en kombination av ljud och bild.

Hologrammärken

Ett märke där en tredimensionell bild visas genom holografisk teknik. 

Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken

Ett kollektiv-, garanti- eller kontrollmärke är inte en särskild märkestyp utan kan vara vilken typ av varumärke som helst. 

Läs mer om Kollektiv-, garanti- och kontrollmärken