Hävning av designregistrering

Om det finns hinder mot mönsterrätten – en registrerad design – kan en hävningstalan väckas vid Patent- och marknadsdomstolen (PMD).

Mönsterrätten är den juridiska termen för en registrerad design.

Efter en invändning kan PRV häva registreringen av en design om den inkräktar på någon annans upphovsrätt, eller om den utan tillstånd innehåller till exempel någon annans:

  • Företagsnamn
  • Varukännetecken – det vill säga varumärke
  • Porträtt
  • Släktnamn
  • Konstnärsnamn
  • Upphovsrättsligt skyddade verk.

PRV kan också häva registreringen av en design om den inte uppfyller kraven på nyhet och särprägel.