Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs. Här hittar du de senaste remisserna som PRV har lämnat svar på.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2015-03-04
Yttrande avseende promemorianPatent- och marknadsdomstol; kompletterande överväganden
(dnr Ju2015/841/DOM).
Yttrande - AD 411-2015/242

2015-02-20
Remiss avseende PTS förslag på hantering av vissa toppdomänsansökningar samt ändringar i toppdomänslagen Dnr: 14-9695.
Yttrande - AD 411-2015/360

2015-01-20
Nationellt kunskapsstöd för vård och behandling av barn och ungdomar med könsdysfori (Dnr. 3.7-44101/2014).
Yttrande - AD 411-2015/3030

Lär dig mer

Välkommen till PRV-skolan online!

Här får du lära dig vad immateriella tillgångar är och hur de kan leda till ökad lönsamhet. PRV-skolan online är helt kostnadsfri.

Utbildning

Våra kurser och seminarier ger ökad affärsnytta. Vi hjälper dig att lyfta blicken och se dina immateriella tillgångar.