Remissvar

Här hittar du de senaste svaren på remisser som PRV har tagit ställning till.

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2024-06-14

Remiss av betänkande av utredningen om upphovsrättens inskränkningar (SOU 2024:4)
Yttrande - AD 411-2024/480

2024-05-08

Remiss av delbetänkandet Nya regler om cybersäkerhet (SOU 2024:18) Fö2024/00496
Yttrande - AD 411-2024/611

2024-04-04

Remiss angående förslag till ändringar i registreringsvillkor för .se och .nu
Yttrande - AD 411-2024/654

2024-03-13
Ökad kompetens i säkerhetsfrågor vid universitet och högskolor (U2024/00153).
Yttrande - AD 411-2024/203

2024-02-07
Remissvar av betänkande av utredningen om övergångsrestriktioner i offentlig verksamhet.
Yttrande - AD 411-2023/2623

2024-01-29
PRV:s svar på inbjudan att inkomma med synpunkter på: Ny myndighetsstruktur för finansiering av forskning och innovation (SOU 2023:59).
Yttrande - AD 411-2023/2514

2024-01-24
PRV:s svar på En säker och tillgänglig statlig e-legitimation, (SOU 2023:61) Fi2023/02704.
Yttrande - AD 411-2023/2601