Remissvar

Här hittar du de senaste svaren på remisser som PRV har tagit ställning till.

Regeringskansliet skickar varje år ut olika utredningsförslag på remiss. Att låta myndigheter och andra organisationer få möjlighet att säga sitt i regeringsärenden är ett viktigt inslag i den politiska beslutsprocessen. På så sätt får regeringen information om vilka konsekvenser som förslaget kan få om det genomförs.

Remissvaren är i pdf-format och öppnas i ett nytt fönster.

2019-02-15
Förslag till föreskrift om införande av professionell vidareutbildning för auktoriserade patentombud samt allmänna råd om tillämpningen av föreskriften..
Yttrande - AD 411-2019/279

2019-02-04
Ds 2018:27 Anpassningar av svensk lag med anledning av kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/161. Kompletterande yttrande med anledning av nytt yttrande från Läkemedelsverket.
Yttrande - AD 411-2019/179