E-tjänster

Här finner du våra e-tjänster för självbetjäning inom patentområdet.

Online filing – klientbaserade e-tjänster för patentansökan

Du kan lämna in nya PCT-, EP- och SE-ansökningar samt EP-valideringar till oss på elektronisk väg. Det går även att lämna in handlingar i befintliga ärenden.  Det gör du genom att installera ett speciellt program utgivet av EPO som heter eOLF/epoline. Programmet används tillsammans med ett smartcard utgivet av EPO.
eOLF/epoline

Du kan lämna in nya PCT-ansökningar till oss på elektronisk väg. Det gör du genom att installera ett speciellt program utgivet av WIPO som heter PCT-SAFE. Programmet används tillsammans med antingen ett smartcard utgivet av EPO eller ett mjukt certifikat utgivet av WIPO.
PCT-SAFE

Online filing – webbaserade e-tjänster för patentansökan

Du kan enkelt och snabbt göra en ansökan om ett nytt nationellt svenskt patent (SE-ansökan) direkt via vår webbaserade e-tjänst. Det går även att lämna in handlingar i befintliga SE-ärenden och PCT-ärenden. Du behöver inte någon speciell programvara, det räcker med en e-legitimation.
Webbinlämning patent

Du kan lämna in PCT-ansökningar till oss via WIPO:s webbaserade e-tjänst som heter ePCT. Det går även att lämna in handlingar i befintliga PCT-ärenden. Du behöver inte någon speciell programvara. Nya ePCT-användare behöver bara skapa ett ePCT-konto och ladda upp antingen ett smartcard utgivet av EPO eller ett mjukt certifikat utgivet av WIPO till kontot.
ePCT

Se dokument anförda i ditt tekniska föreläggande

Här kan du ladda ner dokument i PDF-format som du fått anförda i din PCT/ITS-rapport eller i ditt tekniska föreläggande. Användarnamn och lösenord hittar du på ett separat informationsblad som bifogas rapporten.
Anförda dokument

Betala patentavgifter

Här har du möjlighet att elektroniskt betala avgifter rörande ansökningar och beviljade patent.
Elektronisk betalning

Hantera avgifter hos PRV

PRV erbjuder möjligheten att öppna ett depositionskonto för hantering av avgifter. Läs mer här.

Kontrollera saldot på ditt konto. OBS, det kan ta ca 4 arbetsdagar innan saldot uppdateras med nyinsättningar.

Tjänsten kräver inloggning, vid problem kontakta PRV InterPat Support.

PRV Depositionskonto - saldouppgifter

Skicka in uppdrag och hämta din rapport

Tjänsten innebär att du på ett säkert och enkelt sätt kan skicka in uppdrag till PRV InterPat. Här kan du också hämta den färdiga rapporten när uppdraget är klart.
PRV InterPat Secure

PRV InterPat

Kundanpassade söktjänster inom patent, varumärke och design för svenskt och internationellt näringsliv.

Skillnaderna mellan skydd

Patent kan kombineras med fler immaterialrätter. Lär dig mer om skillnaderna mellan olika skydd.