Betalning

När du lämnar in din ansökan om designregistrering till PRV ska du samtidigt betala in ansökningsavgiften.

Det är först när ansökningsavgiften är betald som PRV kan börja handlägga din ansökan. Tänk också på att vi inte kan ta emot betalkort eller fakturera dig.

Tilläggsavgifter

Förutom ansökningsavgift kan vi också ta ut tilläggsavgifter i olika fall:

  • Om ansökan innehåller flera produkter ska du även betala ansökningsavgift för dessa (samregistreringsavgift).
  • Om det behövs fler än en bild för att din design tydligt ska framgå betalar du en extra kungörelseavgift för varje bild.
  • För varje huvudklass utöver den första tar vi ut en klassavgift.
  • Om du lämnar in en fysisk modell av din design tar vi ut en förvaringsavgift.
  • Om ansökan gäller registrering av en design för fler än en femårsperiod behöver du betala ansökningsavgiften och vissa tilläggsavgifter också för dessa perioder.

Vänta in inlämningsbekräftelse

Vänta gärna in inlämningsbekräftelsen innan du betalar in ansökningsavgiften. Bekräftelsen kommer med post när du har lämnat in din ansökan och innehåller ditt ansökningsnummer som du anger som referens vid betalningen.

Betalning av andra designärenden

Om din betalning gäller andra designärenden, till exempel en förnyelse, är det viktigt att du skriver det på inbetalningskortet. Dessutom måste du skriva namnet på innehavaren - inte det eventuella ombudet - och ansöknings- eller registreringsnumret.

Avgifter och betalning för design