Rätten till en designregistrering

Det är bara formgivaren – den som skapat designen – eller den som äger rättigheten genom en överlåtelse som kan få en designregistrering.

Den som är angiven som sökande i en designansökan blir innehavare av designregistreringen. En formgivare är alltid en fysisk person.

Att tänka på

  • Om du vill att ett företag ska ansöka stå som innehavare av en design som du har skapat behöver du överlåta rätten till företaget. Det gäller inte om det är din egen enskilda firma som är sökande.
  • Om du vill registrera en design som någon annan har skapat ska du i ansökan skicka med en överlåtelsehandling från formgivaren som visar att du har rätt till designen. 

Svensk Designdatabas (öppnas i nytt fönster)