EU-design

En registrerad EU-design gäller i alla EU:s medlemsländer upp till 25 år.

Du kan lämna in en ansökan om EU-design direkt till EU:s immaterialrättsmyndighet EUIPO (European Union Intellectual Property Office).

Det kan vara en bra idé att ha ett ombud redan från det att man lämnar in en ansökan och under hela processen. Ombudet måste vara auktoriserat av EUIPO för att kunna representera designsökande.

Om du funderar på att söka EU-design är det bra att läsa informationen från EUIPO innan du skickar in ansökningshandlingarna.

EUIPO, ansökan online (extern webbplats)

EUIPO, anvisningar till designregistrering (pdf 43 kB)

Databaser för design