Oregistrerat skydd inom EU

Du kan få ett begränsat designskydd inom EU utan att ansöka om det.

Det finns en förordning om gemenskapsformgivning inom EU (nr 6/2002) som gör att du kan få ett visst begränsat skydd för din formgivning i alla EU-länder bara genom att offentliggöra den.

Skyddet gäller i tre år. Om du vill att det ska räcka längre och vara mer omfattande måste du inom ett år från det att designen blev offentlig ansöka om ett registrerat designskydd.