Söka designskydd direkt i annat land

Om du vill skydda din design direkt i enstaka utvalda länder lämnar du in en ansökan till den nationella immaterialrättsmyndigheten.

En lista över kontor finns till exempel på WIPO:s webbplats.

Lista över immaterialrättsmyndigheter i andra länder WIPO (extern webbplats)

Prioritet och prioritetsbevis

Prioritet betyder att du får använda datumet för din redan gjorda svenska designansökan i en motsvarande som du senare lämnar in utomlands. Din ansökan får då företräde framför andra som är inlämnade senare.

  • För att få prioritet behöver du lämna in din ansökan till andra länder inom 6 månader från datumet du skickade in den svenska.
  • I ansökan utomlands anger du den svenska ursprungsansökan som prioritetsgrundande med tydligt ansökningsnummer och ansökningsdag i Sverige. Den utländska ansökan bedöms då ha lämnats in samtidigt som den första i Sverige. Det här är viktigt om någon annan ungefär samtidigt som du lämnar in en registreringsansökan för liknande design.
  • För att kunna begära prioritet behöver du ett så kallat prioritetsbevis som du beställer från PRV mot en avgift.
  • Prioritetsbeviset skickar du in tillsammans med de utländska ansökningarna.

Svensk Designdatabas (öppnas i nytt fönster)