Databaser

Du kan söka i flera olika databaser för att få fram information om designregistreringar som gäller i Sverige och utomlands.