Ändra uppgifter

Du kan när som helst ansöka om att få vissa ändringar införda i vårt designregister.

Många ändringar i designregistret gör du enkelt genom att använda blanketten "Ansökan om anteckning avseende registrerat mönster" eller våra e-tjänster. Ändringarna kan röra:

 • Adressändring
 • Ombudsändring
 • Begränsning av antalet designs i en samregistrering.
 • Namn- eller firmaändring när det gäller innehavaren.
 • Registrering av överlåtelse.
 • Registrering av licensavtal.

Om du sålt eller överlåtit

Vissa ändringar kräver att du skickar med vissa handlingar till oss. Om du sålt eller överlåtit din designregistrering behöver vi en överlåtelsehandling som innehåller:

 • Uppgift om vilken designregistrering det handlar om. Ange registrerings- eller ansökningsnummer.
 • Uppgift om den nya innehavaren. Ange även innehavarens organisationsnummer.
 • Uppgift om den tidigare innehavaren. Ange även innehavarens organisationsnummer.
 • Datum för överlåtelsen.
 • Underskrift/er av utsedda firmatecknare/företrädare för den som överlåter registreringen.

Mer att tänka på

 • Lämna in överlåtelsehandlingen som en vidimerad kopia eller i original.
 • Om överlåtelsen gäller flera designregistreringar bör du lämna in en ansökan för varje.
 • Om överlåtelsehandlingen är på något främmande språk ska den översättas till svenska eller engelska. 

E-tjänster för design