Hur länge gäller en designregistrering?

Din designregistrering gäller i en femårsperiod räknat från ansökningsdatumet.

  • När du ansöker om en ny registrering kan du välja att ansöka och betala för flera femårsperioder direkt.
  • När du förnyar din registrering kan du även då välja att förnya och betala för flera perioder.

Som längst kan du ha ensamrätt till din design i 25 år.

Förnyelser och ändringar

Invändning mot registrering

Om någon tycker att designregistreringen är fel kan man invända mot den skriftligt hos PRV inom två månader från registreringsdagen.

En registrering kan också visa sig ogiltig genom en dom i domstol.

Invändning

Reservdelar

För reservdelar – delar som används till reparation av produkter – är längsta skyddstiden 15 år.

PRV prövar inte om beståndsdelen är en reservdel. Det betyder att vi inte heller prövar om registreringen kan gälla i max 15 eller 25 år.

När skyddstiden gått ut

När skyddstiden går ut kan designen utnyttjas av alla, men ibland kan den rätten begränsas av annan lagstiftning. Enligt marknadsföringslagen kan det till exempel strida mot god affärssed att lägga sig för nära konkurrenterna med sin design, eller så kan den ha upphovsrättsligt skydd.

Svensk Designdatabas (öppnas i nytt fönster)

Svensk designansökan (extern webbplats)