Webbpublikationer

Här hittar du våra webbpublikationer inom designområdet.

Nyligen registrerad svensk design

I Registreringstidning för design publicerar PRV ny, registrerad design som har fått skydd i Sverige.

Registreringstidning för design

Nyregistrerad och förnyad design hos EUIPO

Informationsblad om skyddad design inom EU. Uppdateras varje arbetsdag.

The Community Designs Bulletin

Nyregistrerad och förnyad design hos WIPO

Informationsblad om internationella registreringar, förnyelser och ändringar i designskydd. Uppdateras varje månad.

International Designs Bulletin

PRV InterPat

Kundanpassade söktjänster inom patent, varumärke och design för svenskt och internationellt näringsliv.

Webbsända seminarier

Våra webbsända seminarier ger ökad affärsnytta. Vi hjälper dig att lyfta blicken och se dina immateriella tillgångar.