Teknik | Varumärke | Patent

Heart Aerospace – bygger framtidens flyg

Drömmen om elflyg är närmare än vi tror. I alla fall inom regionalflyget. Tekniken finns redan och patent på hur den ska integreras är på gång. Svenska Heart Aerospace står på startbanan för att leverera de första planen 2028. Med tanke på att bolaget startades 2018 kan man säga att de flyger fram.

När Norge gick ut med att deras inrikesflyg ska vara elektrifierat senast 2040 skred grundarna Anders och Klara Forsman till handling. 2019 startade de Heart Aerospace och utvecklar just nu ES-30, ett passagerarplan med hybridmotorer för 30 personer. Planet kommer att kunna flyga 200 km uteslutande på el och 400 km med hjälp av extra kraft från turbogeneratorer som drivs med biobränsle. Med bara 25 passagerare fördubblas räckvidden till 800 km. I maj 2023 har företaget 200 anställda med 28 nationaliteter och skisserna är klara. Kommande år bygger de en prototyp för att börja tester.

”Vi har en beställning från United Airlines på 100 plan, Mesa Group 100, Air Canada 30. En rad andra flygbolag har tecknat avsiktsförklaringar. Vi lägger grunden till en helt ny marknad för skamfritt flyg på kortare sträckor,”, berättar Niclas Uggla, Head of IP på Heart Aerospace.

Flygpionjär använder befintlig teknik

Mitt i omställningen till en fossilfriare framtid står Heart Aerospace som en pionjär inom flyget. Intresset har inte låtit vänta på sig. 2020 gick Vinnova in med medel för att skapa ett certifierbart batteripack. Bill Gates är via Breakthrough Energy Ventures, BEV, en av alla investerare i företaget.

”Problemet är inte tekniken. Den finns redan inom bilbranschen. Det handlar mer om att få den certifierad för flyget och lösa hur den pratar med varandra. Flygdatorn och signalsystemet är kärnan i vår portfölj av immateriella tillgångar där bland annat ett godkänt patent och en handfull ansökningar ingår. Vi har även ett antal varumärkesregistreringar.”

Arbetar med IP-råd, finansiering och licensiering

Niclas Uggla har lång erfarenhet av uppfinningar kopplade till mjukvara. Mjukvara skyddas av upphovsrätten, men kan även patenteras om man kan visa att den har en teknisk verkan.

Porträttbild på Niclas Uggla, Head of IP Heart Aerospace
Niclas Uggla, Head of IP Heart Aerospace

”Vi har startat ett IP-råd där ledning, marknad och ingenjörerna är med. Det finns en förståelse i företaget för att lägga tid på det eftersom våra investerare anser att det är viktigt att skydda tekniken vi utvecklar. Dessutom ger det struktur till utvecklingsprocessen.”

Företaget har även en person som arbetar med finansiering från myndigheter världen över och väljer ut rätt projekt att delta i. Även där är IP-arbetet viktigt.

Eftersom de arbetar med ett 40-tal leverantörers teknik handlar en stor del av Niclas Ugglas arbete om licensiering och göra upp vem som äger de immateriella värden som skapas i samarbetet.

”Det här är en balansgång, för vi vill skapa en helt ny marknad med regionalt elflyg. Därför vill vi inte att vår IP-portfölj ska blockera andra som också vill vara med och utveckla den. Leverantörerna äger sin IP, men låter oss ha tillgång till den. Vi äger IP kopplat till integrationen av deras teknik i planet.”

Kostnadseffektivt med enhetligt patent

Niclas Uggla tror att EPO:s nya patent med enhetlig verkan (UP) kommer att vara en bra och kostnadseffektiv lösning för dem. Deras största marknader ligger dock utanför EU, som han upplever just nu blockerar utvecklingen till viss del eftersom flyg inte räknas som kollektivtrafik och vissa länder förbjuder regionalt flyg oavsett vilken typ av drivmedel som används. Fokus ligger istället på USA, Asien och önationer.

”Vi skyddar oss på våra marknader. Eftersom USA är så viktiga använder vi nationella ansökningar där. Samtidigt lämnar vi in PCT-ansökningar för att hålla öppet för resten av världen. Vi vet inte hur det ser ut om några år. Det får vi se när vi är framme vid provflygningar.”

Niclas Uggla tipsar:

”Vi börjar alltid på PRV. Då får vi ett snabbt och tillräckligt bra utlåtande för att bedöma vad som är värt att gå vidare med. Vi kan både lämna in ansökan och få förelägganden på engelska, vilket är avgörande i kontakt med våra investerare. Får vi patent i Sverige, tar vi det. Sedan låter vi EPO göra en verifiering och granskning som vi använder till grund för vår PCT-ansökan. Det är ett system jag rekommenderar alla att arbeta efter.”

Intervjun gjordes 2023. Foto: Heart Aerospace

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online