Tjej på cykel i stadsmiljö med Hövding runt halsen.
Foto: Alexander Crispin
Produkt | Varumärke | Patent

Hövding – när patent är huvudsaken

En air-bag för cyklister och en affärsidé som går ut på att säkra cyklisternas trygghet. Svårare än så behöver det inte vara när cykeln i allt högre grad går mot att bli det självklara transportmedlet i städerna. Bakom produkten finns avancerad teknik som självklart är skyddad med patent.

Hövding är en krage som bärs av cyklister och som, likt en air-bag i bilen, fälls ut som en hjälm över cyklistens huvud när olyckan är framme. Idag används Hövding av cirka en kvarts miljon människor, och vid 5000 tillfällen har den smarta hjälmen varit med och skyddat cyklister från skador i allt från lättare till allvarligare olyckor.

Patenten är grundbulten i företaget

Bakom Hövding finns inte mindre än nio patentfamiljer, där de patent som kretsar kring air-bag-tekniken är grunden. Den överordnade strategin är att bara skydda den teknik som faktiskt kommer att användas i produkten. Patenten är också grunden till externa investeringar och samarbeten för företaget.

- Patenten betyder jättemycket eftersom de skapar en trygghet inte bara för företaget och våra ägare, utan också för våra samarbetspartners som går in med stora investeringar i vår produkt. De behöver känna sig trygga i att patentportföljen är av god kvalitet. Vi hade haft väsentligt svårare att investera i framtiden utan patenten, förklarar Fredrik Carling, VD på Hövding.

Fredrik menar att patenten även är en trygghet för slutkunden; cyklisterna.

- Patenten skyddar inte bara oss, utan även konceptet air bags för cyklister. Som cyklist behöver du förlita dig på en teknik som du inte förstår, och inte kan ta på, och då är trovärdigheten en avgörande faktor.

Nyckelkompetenser knutna till företaget

Hövding är ett företag som står och faller med att de lyckas garantera cyklisternas säkerhet. För att klara det har de identifierat nyckelkompetenser som de aldrig får ge avkall på. Dit hör air bag- och algoritmexperter. Det finns alltid minst två personer med de kompetenserna anställda i företaget.

- Egentligen handlar allt om hur vi bygger en organisation som har ett enda syfte: att hålla cyklisten trygg genom att hålla vad vi lovar, förklarar Fredrik.

Koncentrerad marknad med globala patent

Marknadsstrategin är tydlig: trots att företaget får förfrågningar från försäljare jorden runt varje vecka är verksamheten än så länge fokuserad på sex nyckelstäder i Europa.

- Vi får bäst genomslag om vi koncentrerar vår verksamhet. När Hövding väl börjar synas i gatubilden blir tillväxten som ett självgående tåg, berättar Fredrik.

Tanken och ambitionen att en vacker dag ta Hövding till en internationell marknad finns trots allt där ändå.

- Idag finns vi inte i till exempel USA och Kina, men ambitionen är att vi så småningom ska finnas på de stora marknaderna globalt, och därför jobbar vi utifrån den förutsättningen med vår patentportfölj. Det är klart att det kostar en hel del, men vi menar att det är en meningsfull kostnad, förklarar Fredrik.

Klarat sig från intrång

Fredrik berättar att företaget till dags dato inte har behövt uppleva något patentintrång.

- Jag tror att det finns två anledningar till att vi har klarat oss så bra. För det första är det förhoppningsvis så att den ensamrätt som ett patent innebär respekteras, och för det andra är vår produkt relativt avancerad och kräver stora satsningar, även om man snor tekniken från patenten rakt av, menar Fredrik.

Bakom framgången med Hövding finns inte bara patenten, utan dessutom en väl genomtänkt varumärkesstrategi. Namnet Hövding är varumärkesskyddat, även översatt till lokala språk, på flera stora marknader. Hittills har de klarat sig från piratkopiering, och bara varit med om något enstaka varumärkesintrång.

- Ett cykelcafé i Hamburg använde vårt namn, men det gick lätt och snabbt att fixa till. De hade en god ambition, och bytte namn så fort vi kontaktade dem. Visst händer det att varumärket används på ett sätt som vi menar inte är rätt och riktigt, men då har det aldrig varit i ett kommersiellt syfte, berättar Fredrik.

Hållbarhet för framtiden

Än så länge är Hövding ett företag som brottas med röda siffror i boksluten, men överst på agendan står att bevisa för omvärlden att det är ett företag som är hållbart ur ett lönsamhetsperspektiv. Och visst ser framtiden ljus ut då fler och fler städer runt om i Europa satsar på infrastruktur som gynnar cyklister.

- Vi ser fram emot att fler och fler väljer cykeln som transportmedel. Det är en viktig hållbarhetsaspekt, både för miljöns skull och för att städerna är trånga. Många som idag väljer bort cykeln gör det för att de känner sig otrygga som cyklister. Det vill vi ändra på, avslutar Fredrik.

 

Intervjun gjordes 2020.

 

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online

Uppdaterad 2023-02-03