Hövding har fritt spelrum med en stark patentportfölj

När airbaghjälmen Hövding lanserades 2012 löste bolaget med samma namn en ditintills omöjlig ekvation. Viljan att skydda huvudet kombinerat med oviljan att bära hjälm. Ända sedan starten har företagets immaterialrättsstrategi och patentportfölj hos PRV varit en förutsättning för bolagets utveckling.

Idén är lika enkel som smart. När grundarna Anna Haupt och Terese Alstin skulle göra sitt examensarbete i industridesign sneglade de mot bilbranschens airbags och såg en möjlighet som resulterade i Hövding. Med en helt ny produkt insåg de vikten av att vara ensamma på marknaden, därför sökte de, och fick patent hos PRV (patent- och registreringsverket) i ett tidigt skede.

– Våra immateriella tillgångar och speciellt vår patentportfölj har spelat en högst central roll i företagets utveckling, och gör det fortfarande, säger Fredrik Carling, Hövdings vd.

Än i dag har patentet klarat sig från intrång och företaget har varit unikt med sin produkt.

En väl uppbyggd patentportfölj är ett starkt kort i finansieringsfrågor

Under sex år togs hjälmen från idékoncept, till prototyper, testningar och certifiering. Slutligen kom Hövding ut i handeln år 2012. I dag är företaget i en expansiv fas, där de senaste fyra åren har till stor del har handlat om att förfina produkten och etablera sig på nya marknader. En process som kostar, och har kostat, både tid och pengar.

– I finansieringssammanhang har vår patentportfölj varit ett väldigt starkt kort att visa upp. Medan produkten har tagits genom olika utvecklingsskeden har vi konstant kunnat attrahera finansiärer och institut som tror på oss långsiktigt tack vare våra starka patent, säger Fredrik.

PRV förklarar förutsättningarna för att få ett patent

För att en uppfinning ska vara patenterbar måste den uppfylla vissa villkor: den ska vara ny, ha uppfinningshöjd och kunna tillgodogöras industriellt.

Nyhet: Uppfinningen får inte vara känd sedan tidigare när du lämnar in ansökan. Det spelar ingen roll hur, av vem eller var i världen den har gjorts känd. Uppfinningen räknas som känd även om det är du själv som har använt eller publicerat den.

Uppfinningshöjd: Med uppfinningshöjd menas att uppfinningen ska skilja sig väsentligt från allt som är känt sedan tidigare.

Industriellt tillämpbar: För att en uppfinning ska vara patenterbar måste den kunna tillgodogöras industriellt. Med detta menas att uppfinningen ska kunna tillverkas eller utföras inom "industri" i ordets vidaste bemärkelse. Detta omfattar utöver industri i traditionell mening också annan verksamhet, såsom exempelvis transportväsende, jordbruk, jakt, offentlig förvaltning och sjukvård.

En produkt med många användningsområden

Bakom den krage användaren bär döljer sig teknik som grundar sig på tusentals simulerade olyckor och rörelser. Varje sekund fattar hjälmen 200 beslut: är rörelsen farlig eller ofarlig? Både konstruktionen av hjälmen och den bakomliggande algoritmen för att blåsa upp hjälmen är skyddad med patent. I dag används hjälmen av ungefär 35 000 cyklister och säljs i femton olika länder. Men användningsområdena för en airbaghjälm är många, och intresset från fler branscher stort. Bland annat har ridsport- och skidåkningsaktörer visat stort intresse, liksom sjukvården där en hjälm likt Hövding skulle kunna skydda människor från skador i samband med epileptiska anfall eller på grund av balanssjukdomar.

– När och hur vi kommer till de marknaderna får framtiden utvisa. Våra patent täcker ett stort antal kategorier, inklusive bilindustrin, medicinsk användning, friluftsliv och sport. Samtidigt är patentet väldigt brett beskrivande vilket gör att ingen kan lägga sig precis vid sidan och lansera en snarlik produkt, säger Fredrik. Hövdings ambition var redan från starten att nå en global marknad och immaterialrättsstrategin sattes därefter. Domännamn registrerades med mängder av olika nationsändelser och varumärket skyddades, i såväl förståelse som uttal och skrift, både hos PRV och internationellt.

– Vi har tagit en bred approach i vår strategi och investerat i det här. För det är en investering, som för oss har lett till att vi äger den här marknaden, säger Fredrik. Och även om företaget än i dag visar röda siffror ser man ljust på framtiden – mycket tack vare tryggheten som de immateriella tillgångarna medför och värdet de innebär.

– Våra starka patent ger oss utrymmet att agera långsiktigt. De skyddar oss i ytterligare tio år framåt, och det ger ett lugn som låter oss fatta rätt beslut på en längre horisont. Vi har självklart en positiv stress inom bolaget att nå ut till så många som möjligt och nå svarta siffror, men vi har inte kniven mot halsen.

Bilder: Jonas Ingerstedt (stora bilden) och Hannes Söderlund (cyklisten)

Intervjun gjordes 2016.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online