En morakniv ligger på marken bredvid en apelsin och en kåsa med mat i.
Foto: Morakniv
Produkt | Varumärke | Patent | Design

Morakniv - Vass strategi med gamla anor

Hur tar man en 400 år gammal produkt in i framtiden utan att tappa traditionerna på vägen? Morakniv använder sig av en vass varumärkesstrategi i kombination med stor respekt för den tradition som varumärket bygger på.

I närmare 400 år har det förekommit någon form av knivtillverkning i Mora.  All tillverkning, utveckling och ledning inom företaget Morakniv AB sker i den lilla byn Östnor utanför Mora. Så har det alltid varit, och så kommer det alltid att vara. Det är nämligen ett ägarkrav att en Morakniv ska tillverkas i Mora.

– Att arbeta med produkter med det långa arvet känns helt fantastiskt, säger Johan Burtus, VD på Morakniv.

Men för att få ett företag att blomstra räcker det inte med att luta sig mot gamla traditioner. Nytänk och utveckling behövs också. Johan förklarar att det handlar om att möta kundernas behov utan att för den sakens skull göra avkall på traditionerna. En balansgång som visserligen kan vara svår, men inte alls omöjlig.

– Vi är alltid noga med att lyssna på önskemål från våra kunder. Vi gör ändringar utifrån de önskemål vi får in, men alltid med respekt för det material och den klassiska färg och form som man förknippar med Morakniv. Det är viktigt att vi behåller vår identitet och inte går bort oss i floran av önskemål, säger han.

Risker med kändisskap och pirater

Att ett varumärke är välkänt har naturligtvis många fördelar, men det finns också en risk att varumärket förlorar sin särskiljningsförmåga. I sådana fall kan det bli degenererat vilket innebär att varumärket har blivit så pass allmänt att det inte längre kan ses som ett kännetecken för en specifik vara, och därmed inte heller kan fungera som just ett varumärke. Det här är en risk som Morakniv är väl medveten om.

– Att undvika att varumärket blir degenererat är en viktig fråga för oss. Det är vanligt att det förekommer i media att man säger Morakniv även om andra knivar. Sådant försöker vi alltid råda bot på. Vi tar hjälp av extern juridisk expertis i sådana fall, säger Johan.

En annan risk när man arbetar med ett erkänt varumärke är risken för piratkopiering. För Morakniv är det en del av vardagen.

– Varje månad sker det ett stort antal intrång i våra skydd världen över. För att motverka piratkopieringen använder vi oss av bevakningstjänster från ett externt företag som bevakar onlinehandeln, berättar Johan.

Nischad framtid

Under pandemin har intresset för friluftsliv och utomhusaktiviteter ökat stort. Något som Morakniv dragit nytta av då de har flera produkter som stödjer den typen av livsstil. Johan ser också att nischade fritidsaktiviteter som till exempel träslöjd är en växande trend.

– Vi ser att täljknivar är ett starkt område för oss. Att finnas på den marknad där vi är relevanta med våra produkter är en av nycklarna till hur vi ska möta framtiden, avslutar han.

Intervjun gjordes 2022.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online