Morakniv – kunglig hovleverantör av högklassig, skandinavisk knivdesign

I Östnor utanför Mora i Dalarna har knivtraditionen levt i över hundra år. I dag finns flera generationers samlade kunskap under ett och samma tak under namnet Mora of Sweden. Företaget tillverkar knivar under varumärket Morakniv, ett högkvalitativt knivmärke som representerar Sverige, kvalitet och prisvärdhet i hela världen.

Björn Åkerblom arbetar som marknads- och försäljningschef på Morakniven. Han berättar att hemligheten bakom den hundraåriga traditionen och företagets framgång är att det svenska, traditionella tillverkningssättet består – skillnaden är att den tekniska utvecklingen går framåt. Den svenska prägeln och lokala förankringen gör att Morakniven utmärker sig bland andra märken. För ett par år sedan utsågs företaget även till kunglig hovleverantör och fick en officiell stämpel på sin högkvalitativa, skandinaviska design.

"Det gäller att hitta något unikt. Det unika som ingen kan ta ifrån oss är vår svenska tradition med nästan enbart svenska komponenter. Vi finns kvar på samma plats som alltid, knivarna tillverkas i samma fabrik som förr och tillvägagångssättet är snarlikt. Tidigare gjorde vi träskaften själva, men nu har vi effektiviserat arbetet genom att försöka hitta svenska samarbetspartners," säger Björn.

Tack vare att företaget Mora of Sweden AB haft och har väl fungerande affärsstrategier där bland annat varumärkes- och designskydd hos PRV ingår har de en unik plats på marknaden. Det tillsammans med en lång tradition bygger varumärket och skapar en kvalitetskänsla hos konsumenten.

Bra kvalitet till ett bra pris

Knivtraditionen i området kring Mora har funnits i flera hundra år. Trakten var inte bördig förr i tiden, vilket gjorde att man var tvungen att livnära sig på något annat sätt. Med hjälp av sand och malm kunde man tillverka knivar hemma på gårdarna. Senare blev verksamheten industrialiserad, gårdarna slogs ihop och Mora of Sweden startade.

Att företaget har överlevt så länge menar Björn Åkerblom beror på den ständiga strävan efter att ligga i framkant och bevarandet av den svenska traditionen. Morakniven har satsat stort på automatisering av bland annat slipning och framtagning av blad för att hålla en hög effektivitet och uppnå Moraknivens standard – och ändå konkurrera prismässigt med exempelvis Asien. Det är just den internationella tillväxten som Björn Åkerblom menar är framtiden för företaget.

"Vår styrka är att kunna erbjuda en riktigt bra kvalitet till ett bra pris. Svensk design är känd i hela världen och vår erfarenhet, tradition och höga standard i kombination med titeln kunglig hovleverantör är väldigt slagkraftig internationellt."

För att ett företag lättare ska nå framgångar på en internationell marknad är det viktigt att göra ett ordentligt förarbete. Det gäller att ha koll på konkurrensen och att välja ett varumärke (ord, figur, färg) som fungerar internationellt och inte väcker anstöt innan man ger sig ut på marknaden. Samma sak gäller för domännamnet. Registrera och använd tillgångarna medvetet och ta gärna hjälp av PRV för hur kan gå tillväga. Då ökar kännedomen om det.

Extern hjälp i juridiska frågor

Den internationella framgången inleddes redan på trettiotalet. De dåvarande delägarna reste runt i världen och sålde knivar till intressenter. I dag går den internationella strategin ut på att ta fram statistik på var potentiella målgrupper finns. Den största målgruppen är professionell matindustri och friluftsliv.

Trots att Morakniv omsätter cirka 120 miljoner kronor och säljer till 55 länder har de bara drygt 100 anställda, vilket innebär ett behov av extern hjälp i främst rättsliga frågor.

"Vi behöver hjälp eftersom vi varken har kompetens, tid eller resurser för att själva ägna oss åt analys och kontroller. Eftersom kopior på vår produkt kanske är svåra att känna igen för ett otränat öga hjälper våra varumärkesjurister oss att hitta och komma åt dem genom mycket letande på internet. Vi mönsterskyddar vissa av våra produkter men det är svårt rent immaterialrättsmässigt i och med att vi har många ursprungsprodukter kvar, produkter som aldrig skyddades på sin tid."

Varumärket Morakniv finns registrerat hos PRV och har ensamrätt till specifika knivmodeller och förstås varumärket.

"Annars är det få saker vi kan ta patent på i dag, vi använder oss inte av så mycket tekniska saker, det kan vara någon lösning på knivslidan eller andra detaljer. Våra produkter är mer funktionella med den svenska, avskalade designen. Det är där vi är och där vi alltid har varit, och ska fortsätta vara."

Intervjun gjordes 2016.

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online