En bild på en stor fabrik
Produkt | Teknik | Patent

Northvolt – för en europeisk grön energiomställning

Northvolt är ett svenskt snabbt växande företag inom batteritillverkning. Företaget utvecklar en mer hållbar process som börjar i brytningen av råvarorna i gruvan och fortsätter till framställning av batterierna för att sen återvinnas. När materialet återvinns sluts cirkeln med minimal påverkan på klimatet. Ambitionen är att vara världens grönaste batteritillverkare.

– År 2030 ska vi ha 50% återvunnet material i våra fabriker, säger Jenny Blidefalk, IP Director på Northvolt.

Forskning, produktutveckling och de immateriella tillgångarna är grunden i företaget och man växer snabbt. Med fabriker under uppbyggnad i Skellefteå, Göteborg, Tyskland, Polen, Kanada och ett forskningsbolag i USA tar man energilagringen till en ny grön nivå.

Porträttbild på mörkhårig kvinna
Jenny Blidefalk

Samarbete kring materialutveckling förutsätter patent

Northvolt tar fram helt nya lösningar och patentering är avgörande i den innovativa produktutvecklingen. Patent är dessutom en

viktig förutsättning i samarbeten med affärspartners och andra aktörer eftersom utbyte av tekniska lösningar och vidareutveckling av dem är i fokus för Northvolt samarbeten, till exempel inom materialutveckling med olika forskningscentra och universitet.

Patent adderar värde och ger trygghet i dessa samarbeten. En gedigen patentportfölj gör att nya samarbetspartners lättare kan utvärdera värdet av att kliva in i ett samarbete. I dagsläget har man runt 100 patent, inskickade till PRV.

Företagshemligheter för tillverkningsprocesser i fabrikerna

Know-how och värdefull kunskap kring tillverkning och processer skyddar Northvolt med företagshemligheter. Det är svårt att upptäcka patentintrång som sker i andras fabriker och därför väljer man ibland att hålla tillverkningsprocesser hemligt i stället för att ansöka om patent. När företaget väljer hur man vill skydda sina immateriella tillgångar ställer man sig frågor. Kan vi hindra läckage? Kan vi hålla kunskapen intern? Är detaljen värd att patentera? Flera faktorer vägs in i ett beslut.

Konkurrenterna finns i Asien

Battericeller är kärnan i Northvolts affärsidé. Man arbetar med kemiska material till elektroder och med ny egen cellteknik. Cellerna innehåller mekaniska komponenter som samverkar för att få ut energi med kvalitativa säkerhetslösningar. Tekniken kan ofta gå att upptäcka i en produkt som kommit ut på marknaden och därför är patent effektivt. Med patentering kan man även säkerställa att de egna lösningarna inte blockeras av andras patent. Marknaden för elbilar med gröna batterier har exploderat och man bygger upp en europeisk inhemsk hållbar batteriindustri som svarar upp på den växande efterfrågan och därmed minskar beroendet av batterier från Asien.

– Vi kör vårt tåg i hög fart och lägger rälsen framför oss i samma takt, säger Jenny, när hon beskriver situationen.

Jennys team för immaterialrätt på Northvolt är litet och fokuserat på strategier och policies. Man skalar upp sin verksamhet genom att anlita ombud och specialister. Utmaningen är att hela tiden snabba upp patentprocessen.

– Patentprocessen i sig är inte snabb men hos PRV gör man den så snabb det bara går med bibehållen kvalitet, avslutar Jenny Blidefalk.

Intervjun gjordes 2023. 

 

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online