Man som sitter på en gul specialkanot i vattnet
Bild: Jan Skjoldhammer, innovatör och grundare
Teknik | Varumärke | Patent

NoviOcean – med vågornas kraft över världen

NoviOcean är företaget som tar vågkraften till nya kraftfulla nivåer med en teknisk lösning som kan lyfta 600 ton, det vill säga lika mycket som 400 bilar på en gång. I kombination med vind och sol har lösningen en stor potential. Med en gemensam infrastruktur ute till havs för de tre energislagen är NoviOceans lösning både unik och kostnadseffektiv. Kraften hos vågor är jämn, till skillnad från vind och sol. I och med att dessa energikällor är som starkast på olika dagar och tider på dygnet, är det optimalt att kombinera dem, och därmed få ett lägre behov av till exempel batterilagring.

Idag har NoviOcean 3 olika patent i cirka 20 länder där det finns stark vågkraft, till exempel i Alaska, Kanada, Chile, Peru, Norge, Storbritannien, Irland, Frankrike, Spanien, Portugal, Ryssland, Tyskland, Marocko, Namibia, Mauretanien, Sydafrika, Indonesien, Kina, Australien, Japan och Nya Zeeland. I stort sett handlar det om två breda geografiska bälten norr och söder om ekvatorn med stor potential för vågkraft.

Patent och företagshemligheter

– Styrsystem och data håller vi hemligt, men de fysiska lösningarna patenterar vi, berättar Jan Skjoldhammer, innovatör och grundare.

I framtiden vill NoviOcean licensiera ut flotte och cylinder, men vissa immateriella tillgångar som till exempel turbinen och den avancerade datan håller företaget hemligt. Så ser strategin för de immateriella tillgångarna ut idag.

NoviOcean har fått sitt namn för att det är lätt att förstå i en global kontext och för att det passar särskilt bra som domän noviocean.energy

Lång tid från idé till förverkligande

Bakom den ursprungliga idén och företaget NoviOcean står piloten, officeren, ekonomen och serieinnovatören Jan Skjoldhammer. Idén till uppfinningen låg länge och väntade i byrålådan. Redan som 25-åring skissade Jan på lösningen men därefter följde en lång och intressant yrkeskarriär som officer och pilot, vilket gjorde att innovationen fick vänta. Som pilot har Jan följt vindarna över världen, både i medvind och motvind, och i takt med ökad kunskap om hur flygbränsle bidrar till att försämra klimatet ville han dra sitt strå till stacken. Det var hög tid att förverkliga idén om hur energi kan utvinnas ur vågkraften.

Fyra män i vatnnet med en gul kanot
Bild: NoviOceans protoyp

Tog hjälp från från KTH, Chalmers, Uppsala och Linnéuniversitetet

Efter ett 7-årigt utvecklingsarbete med tekniköversikter, uträkningar, analyser och verkliga tester har företaget nu en prototyp som visar på samstämmiga resultat i olika valideringar. I det tidiga utvecklingsskedet tog Jan Skjoldhammer kontakt med Stefan Björklund på KTH som engagerade studenter och doktorander i arbetet. Med tiden har över 50 studerande från KTH, Chalmers, Uppsala och Linnéuniversitetet varit engagerade i beräkningarna. Idag arbetar Stefan Björklund hos NoviOcean som teknisk expert och vidare analyser och tester har gjorts av ett tredjeparts företag specialiserade på tekniska tester. Omfattande verkliga tester har genomförts i vågtankers i Frankrike och England, samt under 16 månader ute till havs i Stockholms skärgård. Alla data från de olika testerna matchar och visar på samstämmiga resultat. Just detta faktum är särskilt intressant för investerare, som bedömer att potentialen för lösningen är stor. Utanför Svanholmen finns idag en mindre prototyp som ett showcase för intressenter.

Det viktiga för NoviOcean är att deras tekniska lösning är en lätt konstruktion med liten åtgång av material, har få och enkla delar, att komponenterna är välbeprövade och miljömässigt hållbara. Kravet på lösningen var från början att den skulle vara kostnadseffektiv och samtidig ge extremt mycket kraft.

Intervjun gjordes 2024. 

 

Testa ditt företag

I testet får du hjälp att hitta dina immateriella tillgångar:

Testa ditt företag

PRV-skolan online för dig som vill veta mer

Vad behövs för att jag ska få ett varumärkes- eller designskydd? Vad innebär det att ha ett patent? Och vad krävs för att något ska ha upphovsrätt? I PRV-skolan får du kunskap om immateriella tillgångar och rättigheter, tillsammans med intressanta exempel från verkligheten

Till PRV-skolan online

 

Uppdaterad 2024-02-20